3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Andrzej Duda: Celem „demokracji” są wybory, nie rządy powszechne narodu!

Na 25-lecie Demokratycznego Prawa Wyborczego i Organów Wyborczych w Polsce zawarł głos prezydent III RP Andrzej Duda:

„Czy jest coś ważniejszego w państwie, które chce być państwem demokratycznym, które chce być tak nazywane, niż uczciwe i rzetelne wybory do organów przedstawicielskich, które będą stanowiły prawo, które będą powoływały osoby na najważniejsze stanowiska w państwie.”

Zwrócił przy tym uwagę na relatywnie niską frekwencję wyborczą wśród Polaków:

„Wielkim pytaniem i zadaniem dla nas wszystkich, przede wszystkim dla PKW, dla ludzi sprawujących władzę, jest co zrobić, aby podnieść tę frekwencję.”

Jako nacjonaliści zawsze myśleliśmy, że najważniejszym czynnikiem demokracji jest jednak upowszechnienie, co wynika z zasad, których depozyt stanowi cywilizacja łacińska. No, ale czego spodziewamy się po ludziach, którzy ją odrzucają? W końcu Andrzej Duda to „zachodni” człowiek, a jak powszechnie wiadomo współczesny świat zachodni niewiele ma wspólnego z cywilizacją europejską, którą jest cywilizacja łacińska – a nie jak twierdzi Duda w informacji podanej przez PAP judeochrześcijańska – do której to przecież należała Polska i którą to od zarania wzbogacała.

No tak, ale nie zapomnijmy, że dla demoliberalnych polityków najważniejsze są wybory, bo są doskonałymi igrzyskami pochłaniającymi lud i dającymi im legitymizację do niecnych poczynań. Dwie pieczenie na jednym ogniu. I na co mają przejmować się – jak przecież na „demokratów” przystało – takim archaizmem, jak upowszechnienie, skoro raz na jakiś czas mogą rozstawić urny wyborcze i rozdawać marne karteczki z pustymi polami? Bo przecież według systemu demoliberalnego celem „demokracji”  samym w sobie są wybory, a nie wolność, którą można osiągać jedynie poprzez upowszechnienie przede wszystkim własności prywatnej i władzy, co wiąże się z decentralizacją i silną pozycją i rolą samorządów.

Na podstawie:
pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.