3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Anna Siarkowska o upowszechnieniu dostępu do broni

Chociaż jesteśmy dalecy od sympatyzowania z jakąkolwiek partią polityczną, czy którymkolwiek posłem, to zdarza się tak, że niekiedy ciężko jest nie zgodzić się z prezentowanym przez nich stanowiskiem. Czasami zdarza się tak, że ktoś zabłyśnie trafną tezą i nie sposób jej zaprzeczyć tylko dlatego, że znajduje się w innym obozie politycznym. Tak jest właśnie w przypadku posłanki Kukiz’15, Anny Marii Siarkowskiej, która postuluje upowszechnienie dostępu do broni.

Broń to atrybut wolnego człowieka. Prawo posiadania broni wynika bezpośrednio z prawa do obrony, które jest przyrodzonym prawem człowieka. Wszyscy obywatele powinni umieć posługiwać się bronią. Jeśli to możliwe i mają taką chęć, powinni posiadać także pozwolenie na broń. W Polsce zbyt mało ludzi umie posługiwać się bronią, tego typu zajęcia praktyczne zostały ze szkół wyeliminowane. Natomiast w demokratycznych państwach jest to jeden z elementów kształcenia ogólnego. Nasza akcja jest elementem szerszej promocji powszechnej edukacji obronnej. Posługiwanie się bronią powinno być elementem powszechnej edukacji obronnej.

Zapytana o to, czy połączenie powszechnego prawa do posiadania broni z wolnością nie jest obce Polakom, odpowiedziała:

Na pewno nie jest obce. Polacy mieli dostęp do broni, umieli się nią posługiwać. Jeszcze za Caratu, gdy Polska była pod zaborami, w 1905 roku w reakcji na wzrost przestępczości, władze umożliwiły także Polakom kupowanie amunicji i rewolwerów zupełnie bez pozwoleń. To była prosta reakcja władz carskich, okupacyjnych władz, na wzrost przestępstw. Obecnie słychać zupełnie inny trend. Władze europejskie, inne władze socjalistyczne, uważają, że można zapewnić ludziom bezpieczeństwo wręcz ograniczając dostęp do broni. To ślepy zaułek.

Siarkowska została zapytana o uzasadnienie poglądu.

Przecież broń wykorzystywana w przestępstwach jest na ogół nielegalna, pochodzi z czarnego rynku. Przestępcom legalny dostęp do broni nie jest potrzebny. On jest potrzebny uczciwym obywatelom, żeby mogli się bronić przed każdym, kto chce nastawać na ich życie i mienie. Każda kobieta powinna mieć prawo, by bronić swojej rodziny, dzieci za pomocą broni. Kobiety, płeć piękna, ale i słabsza, na pewno mają większe szanse w starciu z napastnikiem, jeśli mają broń. To oczywiste.

Jej odpowiedź na pytanie, czy Polska jest w stanie przygotować system, który ustrzeże przed dostaniem się broni do rąk osoby niebezpiecznej, brzmiała:

Ależ obecnie przestępcy nie mają problemu z dostępem do broni. A to oznacza, że ograniczenia związane z dostępem de facto są wymierzone jedynie w uczciwych obywateli. Przestępcy i tak dostęp do broni sobie znajdą. To będzie broń z czarnego rynku i zostanie użyta przy łamaniu prawa. Powinniśmy debatować o tym, jak skonstruować prawo, by obywatele mieli możliwość korzystania ze swoich przyrodzonych praw, czyli prawa do obrony. Tego rodzaju restrykcje, jakie są obecnie przygotowywane przez Unię Europejską są skierowane przeciwko uczciwym obywatelom, przeciwko tym, którzy broń posiadają legalnie, szkolą się, którzy przechodzą egzaminy, płacą horrendalne pieniądze, by dostęp do broni w ogóle mieć. To jest kosztowne, broń jest droga. Upowszechnienie broni także spowodowałoby, że ona będzie tańsza.

Na końcu wywiadu miała możliwość wyrażenia swojej opinii na temat związku pomiędzy posiadaniem broni, a sytuacją geopolityczną, w tym ewentualnym zagrożeniem wojennym.

Na pewno sytuacja geopolityczna bardziej uwrażliwia Polaków na kwestie bezpieczeństwa. Jest to dobre podłoże do prowadzenia takich akcji i inicjatyw. Jednak promocja broni jest powiązana z powszechnym prawem do broni, które wynika z prawa do obrony. Nie ma bezpośredniej korelacji z sytuacją na Wschodzie, ale jest to okoliczność, która sprzyja tego typu akcji.

Zaznaczamy, że nie zgadzamy się z całokształtem poglądów Anny Siarkowskiej, jednak jako nacjonaliści od lat postulujemy dostępność broni dla każdego zdrowego na umyśle Polaka i pod tym względem jesteśmy jednomyślni z posłanką Kukiz’15. Każdy obywatel powinien mieć prawo do obrony własnej i własnego mienia, w szczególności, że osoba stwarzająca zagrożenie zawsze nabędzie broń, co jest poza zasięgiem możliwości zwykłych ludzi.

Przy tym temacie zapraszamy zainteresowanych na konferencję o powszechnym dostępie do broni palnej „Broń to wolność!” organizowaną przez Stowarzyszenie Trzecia Droga, przy wsparciu merytorycznym Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, która odbędzie się 06 lutego 2016 roku przy ul. Św. Filipa 7 w Krakowie. Początek planowany jest na godzinę 16:00. Zapraszamy!

Źródło:
wpolityce.pl/3droga.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.