3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Franciszek: Życie musi być chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci

Papież Franciszek w jednym z ostatnich przemówień podjął temat ochrony życia, które nie powinno być biernie pozostawiane samemu sobie, lecz być chronione, szczególnie w przypadkach dotyczących najsłabszych.

„Życie musi być zawsze przyjęte i chronione, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie.”

Franciszek podkreślił, że Kościół Katolicki i państwo powinny pełnić rolę instytucji niosących pomoc osobom, które „znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawiane samym sobie.”

Jest to jedna z tych wypowiedzi Franciszka, która nie należy do tych popularnie wzbudzających wśród katolików kontrowersje, choć przekornie można uznać, że właściwie to jest już szokiem samym w sobie.

Stanowisko polskich nacjonalistów w kwestii aborcji i eutanazji jest niezmienne i od początku w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Na podstawie:
pikio.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.