3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

III RP: Kara do 3 lat więzienia za „polskie obozy” oraz za „pomniejszanie odpowiedzialności sprawców zbrodni”

Określanie hitlerowskich obozów koncentracyjnych mianem „polskich” stało się znakomitym przyczynkiem do zawężenia pola działania dla historycznych rewizjonistów. Takiej sposobności nie może przepuścić policyjne państwo rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Na mocy przyjętego przez rząd projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości ten, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełniane przez III Rzeszę zbrodnie lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Projekt ustawy dozbraja system w narzędzia prawne, które dokręcają kurek rewizjonistom, bowiem taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Zbigniew Ziobro twierdzi, że pozwoli to na skuteczniejszą obronę prawdy historycznej oraz obronę dobrego imienia Polski, a za przestępstwo nie byłoby uznawane popełnianie tych czynów „w ramach działalności artystycznej lub naukowej”.

Dobrze znamy zakończenie, jakie może spotkać tego, kto doszukuje się prawdy historycznej o holokauście oraz swobodę prowadzenia działalności pod kątem naukowym na ten temat. Wiemy również dobrze, jaka wolność panuje w III RP, jeśli chodzi o upowszechnianie w tym zakresie informacji. W istocie projekt ustawy przyjęty przez rząd poszerza zakres walki z niewygodnymi naukowo i historycznie treściami.

Kary grzywny, więzienia, czy inne represje będące odpowiedzią na dążenie do poznania prawdy dowodzi tylko tego, że rewizjonistyczna aktywność nie jest daremna, lecz jej owoców skrupulatnie nie dopuszcza się do światła dziennego, którego promieni pozbawia się również ich autorów.

Na podstawie:
rmf24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.