3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

III RP: Radni miasta przyjęli program „Otwarty Kraków”

Podczas 52. sesji Rady Miasta Krakowa radni postanowili przyjąć program „Otwarty Kraków”. Realizacja programu opierać się ma na „budowie społeczeństwa otwartego, które włącza mniejszości narodowe i etniczne oraz cudzoziemców w nurt wspólnego życia oraz wykorzystuje pozytywny potencjał wynikający z wielokulturowości i różnorodności” – wynika z opublikowanej na oficjalnej stronie miasta informacji.

Program, na którego realizację zostanie wydanych kilkaset tysięcy złotych z budżetu miasta, zacznie funkcjonować w przyszłym roku i ma uczyć Krakowian postawy zwanej wyświechtanie tolerancyjną oraz zapewnić mieszkańcom Krakowa i cudzoziemcom równy dostęp do miejskich świadczeń i usług, a także współpracę pomiędzy przedstawicielami mniejszości i cudzoziemców a samorządem.

Wśród priorytetowych zadań znajduje się również dołączenie miasta królów Polski do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji Europejskiej. W jego ramach założono też pomoc w aklimatyzacji cudzoziemcom.

W rozmowie z Polskim Radiem dyrektor wydziału spraw społecznych krakowskiego magistratu Jan Żądło mówi:

„Program zakłada między innymi uruchomienie punktów informacji w językach obcych dla imigrantów i przetłumaczenie procedur urzędowych oraz specjalne programy edukacyjne mają zapobiegać aktom rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu.”

Za przyjęciem programu głosowała część radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło:
krknews.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.