3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Kielce: III Marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych

Jak powszechnie wiadomo, marzec jest miesiącem poświęconym Żołnierzom Wyklętym To właśnie wtedy, w wielu miastach Polski  nacjonaliści organizują marsze, wykłady, obchody – wszystko po to by oddać należną cześć tym, którzy poświęcili swe życie z komunistycznym okupantem.

Takim miastem były także Kielce, w których nacjonaliści z Brygady Świętokrzyskiej ONR i z Trzeciej Drogi Kielce zorganizowali już trzeci Marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie to, które miało miejsce 27 lutego poprzedziły tygodnie przygotowań. Działacze Trzeciej Drogi Kielce przygotowywali ponad 20 malowanych flag przedstawiających min symbol Związku Jaszczurczego, rozprowadzili setki ulotek i rozkleili  plakaty. Nagrano także promocyjny film, w którym zachęcano Kielczan do udziału w Marszu:

Ze Skweru imienia Stefana Żeromskiego, gdzie zbierali się uczestniczy Marszu wyruszyło około 200 Kielczan. Podczas manifestacji wznoszono okrzyki kultowe  dla nacjonalistów czyli: „Precz z komuną”, „Raz sierpem raz młotem w czerwoną hołotę”, dodatkowo wychodząc od tematu Marszu rozbrzmiewały także: „Bohaterscy, Niezłomni- Naród o Was nie zapomni”, „Cześć i Chwała bohaterom!”, „Narodowe Siły Zbrojne NSZ”. Trasa zgromadzenia była także nieprzypadkowa gdyż po drodze mijano miejsca uwieńczone krwią Żołnierzy Wyklętych. Cały pochód świetnie się prezentował dzięki namalowanym wcześniej flagom oraz transparentom kibiców Iskry Kielce którzy bardzo licznie stawili się tego dnia. Wyróżnić należy także Polskie Drużyny Strzeleckie ze Skarżyska-Kamiennej które prowadziły pochód. Marsz zakończył się na cmentarzu partyzanckim gdzie przy pomniku żołnierzy NSZ złożone zostały kwiaty, a także przy blasku pochodni oczytane przemówienia kol. Filipa Batora z Obozu Narodowo Radykalnego Kielce i kol. Karola Michalskiego z Trzeciej Drogi.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, za pomoc w organizacji i przybycie to nie koniec akcji prowadzonych przez kieleckich aktywistów. Poniżej prezentujemy przemówienie szefa kieleckiego oddziału Trzeciej Drogi, Karola Michalskiego:

Żołnierze Wyklęci byli elitą Polskiego Państwa. Słusznie nazywani Niezłomnymi są bohaterami, którzy podczas prowadzonej przez siebie walki, potrafili jasno zdefiniować swojego wroga i bez strachu stawić mu czoło. Zmontowana przez nich antykomunistyczna konspiracja, działała tak świetnie, że bez pomocy swoich moskiewskich mocodawców nasi rodzimi komuniści nie byli w stanie zdławić  oporu Polaków.  Żołnierze Wyklęci, z całą swoją odwagą, siłą i heroizmem utożsamiali  sobą polskość, a to polskości czerwoni oprawcy bali się najbardziej. Dlatego chciano zohydzić nam naszych bohaterów. Nazywano ich bandytami. Oskarżano ich o kolaboracje i wymyślone zbrodnie. Podstępnie ich łapano, katowano i zabijano. Bezczeszczono ich ciała. Chowano w nieoznaczonych grobach. Na niepoświęconej ziemi. W swoich okrucieństwach komuniści szli na tyle daleko, że chcieli całkowicie wymazać pamięć o nich. Na próżno. Żołnierze Wyklęci odnieśli zwycięstwo.To my, dziś tutaj stojący jesteśmy ich zwycięstwem! To my idący w tym pochodzie jesteśmy ich głosem! To w nas jest ich duch! Dziś to my! Pamiętamy o ich zasługach i chcemy kroczyć ich ścieżkami! Pamiętajmy, że walka którą oni rozpoczęli w 1945 roku się nie skończyła i trwa nadal . Nasz kraj nie jest ani silny, ani tym bardziej wolny. Bolszewiccy oprawcy, którzy wykonywali wyroki śmierci i śmiali się w twarz rodzinom ofiar, nadal żyją i pobierają wysokie emerytury z naszych podatków. Ci którzy rządzili za komuny, zmienili swe hasła i nazwy, a teraz pod innymi szyldami nadal zatruwają polską politykę i mają wpływ na funkcjonowanie naszego kraju. Po 25 latach domniemanej wolności wciąż do końca nie rozliczono się z komunizmem w przestrzeni publicznej! Dlatego to do nas dziś tak wołają Żołnierze Wyklęci: POWSTAŃCIE Z KOLAN, ABY POLSKA MOGŁA BYĆ WIELKA! Dlatego każdego dnia: ciężka pracą i narodowym solidaryzmem musimy dążyć do zbudowania Wielkiej Polski! A przyszłe zwycięstwo zadedykujemy właśnie im! Żołnierzom Wolnej Polski!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *