3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

List otwarty przeciwko żydowskiemu szowinizmowi

Zostaliśmy poproszeni o opublikowanie listu otwartego, będącego dwugłosem muzułmanki – Sandrelli Malazi i chrześcijanki- Agnieszki Piwar przeciwko żydowskiemu szowinizmowi prezentowanemu na łamach izraelczyk.pl, pisanemu do znanej z swojego antypolonizmu tzw. Otwartej Rzeczpospolitej i innych ośrodków władzy w Polsce.  O tym za co mają nas syjoniści raczej każdy czytelnik naszego portalu wie, co nie zmienia faktu,  że warto sobie przypomnieć.

***

List otwarty do: Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii

Do wiadomości:
– Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
– Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
– Ambasada Izraela w Polsce
– Media

Doceniając Państwa troskę o „krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej” pragniemy zwrócić Państwa uwagę, na niepokojące przejawy dyskryminacji o podłożu rasistowskim, do jakich dochodzi w środowisku żydowskim, a konkretnie na łamach portalu Izraelczyk.pl.

Piszemy akurat do Państwa, gdyż właśnie dowiedziałyśmy się, że celem funkcjonowania Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita jest „przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka”.

Nasza skarga odnosi się do artykuł pt. „14, 15 i 17 lipca Allah przybrał postać polskiej wieprzowiny”, opublikowanego w dniu 20 lipca 2014 roku.

Artykuł ten – a w szczególności tytuł oraz podsumowanie, w którym napisano: „W taki oto sposób niespożywający wieprzowiny Allah stał się podobny do polskich warchlaków nade wszystko obraża Boga. Niebywałym i niedopuszczalnym bluźnierstwem jest bowiem porównanie Stwórcy do wieprzowiny. Pragniemy przypomnieć, że słowo Allah oznacza Bóg, a w krajach arabskich modlitwa z użyciem tego słowa rozbrzmiewa nie tylko w Meczetach, ale również w Kościołach chrześcijańskich.

Cytowane słowa wspomnianego artykułu godzą także w godność człowieka i mają wszelkie znamiona rasizmu oraz ksenofobii – w tym konkretnym przypadku dotyczy to uprzedzeń wobec muzułmanów, chrześcijan i Polaków. Chcemy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie obrażone w artykule osoby łączy empatia z prześladowaną i mordowaną ludnością palestyńską. Przypominamy, że prześladowania te pochłonęły wiele niewinnych ofiar, w tym kobiety i dzieci.

Ponadto, w naszym odczuciu artykuł zamieszczony na portalu Izraelczyk.pl ma także charakter antysemicki, bo Semitami są przecież sami Palestyńczycy, jak również i antyżydowski, ponieważ skandaliczny, wręcz rynsztokowy poziom publikacji, która opiera się na nienawiści względem osób innej religii, narodowości oraz posiadających odmienne poglądy, w konsekwencji prowokuje do spotęgowania niechęci względem samych Żydów.

Liczymy, że podejmą Państwo odpowiednie kroki i stanowczo zareagują na tę oszczerczą, pełną nienawiści publikację. Mamy przy tym nadzieję, że jako środowisko najgłośniej krzyczące o antysemityzmie, rasizmie, ksenofobii, czy faszyzmie – zaczniecie od zwalczania tych przejawów właśnie w kręgach żydowskich, których interesy reprezentujecie, dając swoją postawą przykład innym.

Odnosząc się do motta zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, które brzmi:„Chcemy żyć w społeczności wolnej od uprzedzeń szanującej odmienność broniącej godności człowieka”, zapewniamy, że w pełni zgadzamy się z jego przesłaniem, stąd zdecydowałyśmy się zainterweniować właśnie u Państwa.

Z poważaniem,
Agnieszka Piwar
Sandrella Malazi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *