3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Papież Franciszek o żydach, holocauście i antysemityzmie

Kościół Katolicki od dawna błądzi jak we mgle po ścieżkach prowadzących na manowce. Tylko z rzadka zdarza się, że wytycza swoje kierunki w zgodzie z drogą naznaczoną przez Jezusa Chrystusa. Jest to wielki sukces masonerii, która przesiąkła do kościelnych struktur, by je ujarzmić i ubrudzić w kłamstwie. Hierarchowie wymyślają coraz to nowe pomysły, które niewiadomo w czym mają się przysłużyć. Oczywiście kler ma swoje przebłyski, jednak sprawdza się tutaj myśl, że gdyby one nie były wyjątkiem, to nie mówiłoby się o nich tak głośno.
Papież Franciszek podczas odwiedzin synagogi w Rzymie nazwał żydów naszymi braćmi i siostrami w wierze. W swoim wystąpieniu papież mówił:

„Podczas mojej pierwszej wizyty w tej synagodze jako biskup Rzymu pragnę skierować do was, a także do wszystkich wspólnot żydowskich, braterskie pozdrowienie pokoju tego Kościoła i całego Kościoła katolickiego.”

„Sześć milionów osób, tylko dlatego, że należały do narodu żydowskiego, padło ofiarami najbardziej nieludzkiego barbarzyństwa, dokonanego w imię ideologii, która chciała zastąpić Boga człowiekiem.”

„Dzisiaj pragnę wspomnieć ich w szczególny sposób; ich cierpienia, strach, ich łzy nie mogą zostać nigdy zapomniane.”

„Przeszłość musi nam służyć jako lekcja na dzień teraźniejszy i na przyszłość. Shoah uczy nas, że zawsze potrzebna jest najwyższa czujność, by móc na czas interweniować w obronie godności ludzkiej i pokoju.”

Przy takiej sposobności nie zapomniał wspomnieć o soborowej deklaracji „Nostra aetate”.

„Oznacza ona „tak” dla ponownego odkrycia hebrajskich korzeni chrześcijaństwa, „nie” dla wszelkiej formy antysemityzmu oraz potępienie każdej obrazy, dyskryminacji i prześladowań, które z niego wynikają.”

Odniósł się również do słów Jana Pawła II, który nazwał żydów „starszymi braćmi w wierze”.

„Rzeczywiście jesteście naszymi braćmi i siostrami w wierze. Pragnę, by coraz bardziej wzrastała bliskość, wzajemna znajomość i szacunek między naszymi dwiema wspólnotami wiary.”

Franciszek w swoim wystąpieniu potępił także przemoc

„Przemoc człowieka wobec człowieka stoi w sprzeczności z każdą religią godną tej nazwy, a zwłaszcza z trzema wielkimi religiami monoteistycznymi.”

Tak oto człowiek zajmujący najwyższe stanowisko we wspólnocie Kościoła nazywa naszymi braćmi ludzi, którzy nie uznają krzyża noszonego przez papieża na piersi i boskości Jezusa Chrystusa oraz oczekujących na nadejście Mesjasza. Papież myli się również w tym, że przemoc stoi w sprzeczności z każdą religią, czego najlepszym przykładem obecnie jest postawa syjonistycznego państwa Izrael, które oparte na żydowskiej religii obdarza na co dzień swoim „pokojem” Palestyńczyków. Nie trzeba chyba wspominać tutaj o terrorystycznych odłamach islamu.
Papież potępia ideologie, która chciała zastąpić Boga człowiekiem, a wygląda na to, że sam tak zapętlił się w swoim miłosierdziu, iż potępia wszelkie przejawy bliżej nieokreślonego antysemityzmu oraz oddaje hołd ofiarom tzw holocaustu, jakby były one religią, która zastąpiła Boga. Prawdziwe miłosierdzie, to nawracanie żydów na katolicyzm, by mogli dostąpić zbawienia, a nie stawianie ich na równi. Kościół w nowoczesnym świecie pragnie być tak bardzo cool, że niestety stał się parodią swojej potęgi. Nie bez winy jest społeczeństwo i wierni, których poziom na ogół sięgnął poniżej dna, z którego to przecież Kościół tworzy biologiczną tkankę.

Na koniec zamieszczamy modlitwę za żydów z liturgii Wielkiego Piątku wg mszału św. Piusa V:

Módlmy się za żydów wiarołomnych
aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę
z ich serc, iżby i oni poznali
Jezusa Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się: Wszechmocny wiekuisty Boże,
który od miłosierdzia Twego nawet
Żydów wiarołomnych nie odrzucisz:
wysłuchaj modły nasze za ten lud
zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy
światło prawdy, którym jest Chrystus,
z ciemności swoich został wybawiony.
Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Źródło:
http://www.rmf24.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.