3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Północne Włochy: System próbuje przekupić mieszkańców

Społeczna dezaprobata wobec przyjmowania uchodźców nie mogła pozostać bez odpowiedzi ze strony Systemu, który – jak na demokratyczny przystało – usilnie narzuca społeczeństwu wszystko to, co tylko zapragnie. Dlatego w północnych Włoszech, a dokładnie w mieście Triest, zaryzykowano wprowadzeniem pomysłu mogącego okazać się doskonałym sposobem na materialistyczną mentalność ludzi, w której byli i są wychowywani przez System. Mianowicie każda rodzina, która zgodzi się na przyjęcie pod swój dach dwóch imigrantów na okres nie dłuższy niż pół roku, będzie mogła liczyć na finansowe wsparcie w wysokości 400 euro miesięcznie. Takie działania spowodowane są przesyceniem wolnych miejsc wykorzystywanych do zakwaterowania obcych przybyszy.
Pomysł władz miejskich stał się przyczyną protestów, jednak kto wie ilu się zaprzeda i ulegnie pokusie finansowego wsparcia przez lokalne władze? Jednak w razie czego możemy im poradzić zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ niedoszli goście mogą zaserwować niejedną „niespodziankę”, a pokrycie wyrządzonych strat może znacznie przekraczać granicę kilkuset euro. W każdym razie jeżeli komukolwiek zależy na losie uchodźców, tego wzrok powinien zwrócić się w stronę źródła powodującego problem migracji, ponieważ dopiero jego rozbicie będzie krokiem milowym w rozwiązaniu gromadnego przemieszczania się ludności spoza Europy na nasz kontynent.

Źródło:

Włochy: 400 euro miesięcznie za przyjęcie imigranta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.