3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Polska: Trwa nagonka na księdza Jacka Międlara

Niepoprawne politycznie wypowiedzi księdza Jacka Międlara na wskroś nie pasują przesiąkniętemu wierutnie masońskimi wpływami Kościołowi, dlatego wizytator prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy czuł się zobowiązany do stanowczego podkreślenia, że wyklętego kapłana obowiązuje zakaz wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu.

„Jeszcze raz z mocą pragnę podkreślić, że Zgromadzenie absolutnie nie podziela jego ostatnich wypowiedzi, gdyż każdemu, niezależnie od jego poglądów, należy się szacunek i chrześcijańskie zrozumienie” – napisał ks. Kryspin Banko oraz zapewnił, że przed kilkoma tygodniami wysłał list upominający duchownego.

Ponadto zapowiedział, że niezachowywanie przez niego ślubu posłuszeństwa „zmusi przełożonych do podjęcia kroków wynikających z przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i z Konstytucji Zgromadzenia”.

Widocznie chrześcijańska miłość i zrozumienie, które rozciągane jest na wszystko i wszystkich, nie ma miejsca w przypadku księdza Jacka Międlara, który oprócz wpisów od niedawna także za pomocą publikacji nagrań z własnymi wypowiedziami próbuje uzmysławiać ludziom problemy, jakie trapią współczesny świat.

Infamia nie spotyka natomiast kapłanów aprobujących współczesny model państwa zdecydowanie odbiegający od łacińskiego ideału oraz jego politycznych architektów, którzy tworząc materialistyczny świat nie napotykają na żaden opór, lecz w atmosferze wzajemnych uśmiechów i uścisków rąk afirmują te dążenia.

Oświadczenie:

W związku z ostatnimi wystąpieniami ks. Jacka Międlara CM pragnę przypomnieć, że pozostaje w mocy treść mojego pisma z dnia 19 kwietnia br., w którym ks. Jacek otrzymał całkowity zakaz wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych.

Równocześnie w osobistym piśmie przypomniałem mu, że każdego członka Zgromadzenia obowiązują przyrzeczenia wynikające ze ślubów świętych, w tym ze ślubu posłuszeństwa. Niezachowanie tego ślubu zmusi przełożonych do podjęcia kroków wynikających z przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i z Konstytucji Zgromadzenia. Przed kilkoma tygodniami ks. Jacek Międlar CM otrzymał moje listowne upomnienie.

Jeszcze raz z mocą pragnę podkreślić, że Zgromadzenie absolutnie nie podziela jego ostatnich wypowiedzi, gdyż każdemu, niezależnie od jego poglądów, należy się szacunek i chrześcijańskie zrozumienie.

Ufam, że ten młody kapłan zastosuje się do ślubów, które złożył w Zgromadzeniu. Polecam ks. Jacka Międlara modlitwom wiernych.

Ks. Kryspin Banko CM

Wizytator

Na podstawie:
ekai.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.