Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Upolitycznieni urzędnicy samorządowi

Dla nikogo nie jest niewiadomą, że obsadzanie „stołków” w instytucjach publicznych związane jest z znajomościami. Wraz z nowym wójtem/burmistrzem/starostą często są wymieniane kadry poszczególnych urzędów, a zaprzyjaźnione grono zapełnia korytarze urzędnicze.
Wnioski płynące z przygotowanego raportu dla ministerstwa administracji i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, wskazują na ogromne upolitycznienie stanowisk urzędniczych w samorządach. Na szczeblu wojewódzkim 3/4 urzędników zwraca uwagę na problem apolityczności, w powiatach ponad połowa pracowników widzi problem w braku neutralności politycznej. Tak w praktyce wygląda samorządność w III RP czyli lokalne układy i spełnianie zachcianek miejscowych baronów politycznych!

Z raportem i szerszym komentarzem można się zapoznać pod poniższym linkiem:
Trzy czwarte urzędników z nadania politycznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.