Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Włochy: 7 milionów mieszkańców w stanie zagrożenia hydrogeologicznego

Według ekspertów w Italii wzrasta ryzyko wstąpienia zagrożenia hydrogeologicznego. Na lawiny błotne, osunięcia ziemi, czy powodzie narażonych jest 7 milionów mieszkańców Włoch oraz cenne zabytki kultury. Instytut Ochrony Środowiska i Badań szacuje, że prawie 16% terytorium kraju znajduje się w niebezpieczeństwie. W raporcie obrazującym skalę zagrożenia podano, że dotyczą one 18% dziedzictwa kultury i sztuki, niecałe 35 tysięcy zabytków i obszarów archeologicznych, a 29 tysięcy zabytków narażonych jest na wystąpienie powodzi. Wśród zagrożonych obszarów, zabytków, dziedzictwa kultury i sztuki znajdują się min. Wenecja, Ferrara, Florencja, Rawenna i Piza.

W raporcie nie uwzględniono – tudzież okrojono z tego polskojęzyczną informację – że jeżeli naród włoski się nie odrodzi, to na nic społeczeństwu będącemu multikulturową masą bez tożsamości jakiekolwiek dziedzictwo kulturowe, skoro nie czuje ono z nim większego związku i nie ma ono dla niego znaczenia. Nie może wzbudzać ono podziwu, sentymentu, ani jakichkolwiek głębszych uczuć i namiętności w postępowym człowieku, który obdarty jest z ducha swojej kultury. Skoro nie okazują przejawów życia Ci, do których należy ta spuścizna, to po co martwić się o jej los, skoro dla nowoczesnego społeczeństwa ma ona jedynie wartość pod względem walorów artystycznych? W szczególności, że naród włoski dotrzymując tempa jego zachodnim odpowiednikom zdaje się wyzionął ducha, a jego zmartwychwstanie stoi pod znakiem zapytania, a nawet samo jego biologiczne przetrwanie budzi coraz więcej wątpliwości.

Na podstawie:
Onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.