3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Wpis został zablokowany ze względu na szerzenie nienawiści

Jeżeli uczestniczyliście w manifestacjach sprzeciwiających się przyjmowaniu uchodźców, to prawdopodobnie „przekraczaliście wolność słowa”, bądź „nawet wypełnialiście znamiona czynu zabronionego.” Tak przynajmniej uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który w latach 2010-2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Według niego hasła wznoszone przez demonstrantów mogły znieważać grupy ludności z powodu przynależności narodowej lub wyznaniowej, dlatego też zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o informacje dotyczące postępowań wszczętych z tego tytułu. W swoim piśmie do KGP spytał się, czy podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze policji odnotowali czyny niezgodne z prawem, ponieważ z medialnych relacji wynika, że takie miały miejsce. Zarzuca przy tym właściwym organom państwowym brak szybkiej reakcji, która mogłaby ukrócić wzrost nienawistnych postaw narastających w społeczeństwie.

„Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o liczbie tego rodzaju postępowań, które wszczęto w wyniku podjęcia odpowiednich działań przez funkcjonariuszy Policji, reagujących na zaistniałe zdarzenia, z uwzględnieniem danych o organie prowadzącym lub nadzorującym prowadzone czynności.”

Póki co największą grupą ludności znieważaną za przynależność narodową w Polsce są Polacy, których pozbawiono własności prywatnej, pracy, godności, wolności i perspektyw. Jak widać w demokracji nie istnieje nawet wolność słowa, a niepoprawne politycznie tendencje społeczeństwa są szkalowane jako wyraz nienawiści. W III RP dyskryminuje się Polaków, jednak gdy na horyzoncie pojawiają się imigranci z innych krajów, to nagle niewolniczy System jest w stanie wykazać nimi zainteresowanie i służy obcym pomocą. Czy o to walczyli nasi Bohaterowie, których rzekomo System wychwala, docenia i uważa za wzór do naśladowania?

Źródło:

http://www.pch24.pl/rzecznik-praw-obywatelskich-chce-wplywac-na-policjantow–nie-podobaja-mu-sie-manifestacje-antyimigracyjne,38796,i.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.