3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Kraków: Inauguracja „Nacjonalistycznego Klubu Dyskusyjnego”

4Nacjonalistyczny Klub Dyskusyjny to miejsce, w którym rozwijana jest idea polskiego nacjonalizmu. Spotkania NKD odbywają się średnio co miesiąc w ustalonym wcześniej terminie i miejscu. Ideą spotkań jest dyskusja na temat bieżących spraw politycznych i społecznych w ujęciu nacjonalistycznym. W dyskusji uczestniczą przedstawiciele poszczególnych organizacji oraz publiczność. Do Klubu przyjmowane są jedynie organizacje o profilu nacjonalistycznym, przyjmujące chrześcijańskie dziedzictwo cywilizacji łacińskiej. Spotkania NKD odbywają się w Krakowie. Obecni członkowie: Trzecia Droga, Małopolscy Patrioci, Młodzież Wszechpolska Kraków.
3
Inauguracyjne spotkanie „Nacjonalistycznego Klubu Dyskusyjnego”, odbyło się w sobotę 28 marca 2015 roku, w klubie „Still”. W tym miejscu, w imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować właścicielom „Stilla” za udostępnienie sali dla naszych spotkań.

Marcowa dyskusja dotyczyła islamizacji, a tak naprawdę pytania czy Polsce grozi islamizacja ? Na samym początku swój punkt widzenia wygłosili przedstawiciele każdej z organizacji uczestniczących w NKD. W toku dyskusji, zarówno prelegenci jak i pozostali uczestnicy spotkania, wypracowali wspólny punkt widzenia, który opierał się na stwierdzeniu, że jak na razie i prawdopodobnie w najbliższych latach Polsce nie grozi islamizacja, a rzeczowa dyskusja dotyczyła nie tyle samej islamizacji, co szukania jej przyczyn oraz sposobów uniknięcia zagrożenia masową imigracją oraz napływem obcych religii czy kultur.

Pomimo różnic poglądów wśród dyskutantów, najważniejszym wnioskiem płynącym z pierwszego spotkania jest dążenie przez nacjonalistów do stworzenia alternatywy wśród młodego pokolenia, wobec radykalnych ruchów islamskich oraz praca u podstaw, której celem musi być rozwój ideowy nacjonalizmu, jak również wzrost świadomości i tożsamości narodowej wśród Polaków.

Warto podkreślić, że dyskusja nie ograniczyła się tylko do prelegentów, a prowadzona była przez większość osób, które zechciały uczestniczyć w klubie. Dyskusja mimo, że momentami gorąca, była prowadzona w kulturalnej i przyjacielskiej atmosferze, a przy tym była oparta o merytoryczne argumenty.

1Podsumowując, krakowski „Nacjonalistyczny Klub Dyskusyjny”, okazał się nie tylko unikatową inicjatywą w skali całego kraju i środowiska nacjonalistycznego, ale również sukcesem, zwłaszcza ideowym i merytorycznym, a co za tym idzie, utwierdził organizatorów w przeświadczeniu o celowości comiesięcznych spotkań i rozmów o nacjonalizmie i otaczającej nas rzeczywistości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, jak również osobom z poza kręgu naszych organizacji, chcących poznać nacjonalizm.
Serdecznie zapraszamy również do śledzenia strony klubu na facebook-u i zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania, których temat i datę podamy w najbliższym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *