3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

#MUREMZALUBLINKIEM

Każde tereny zielone to najcenniejsze zasoby naturalne i dobro publiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych.


O tym, że tereny zielone zapewniają należyty ład przestrzenny, zrównoważony rozwój miasta, godne warunki do życia mieszkańcom zachowując przyjazne miejsce do wypoczynku a także stanowią dom dla lokalnej fauny nie trzeba nikogo przekonywać.

Niestety polskie miasta od wielu lat trawi choroba tzw. betonozy, obserwujemy jak polskie starówki i centra miast robione są na jedną modłę i pozbawiane rosnących tam drzew dających upragniony cień i ochłodzenie temperatury. Jedną z takich smutnych i bardzo wymownych „rewitalizacji” mogliśmy obserwować ostatnio w Poznaniu, gdzie nagłówki lokalnej prasy informowały, o tym że mieszkańcom udało się uratować ostatnie drzewo na Starym Rynku przed wycięciem…


Nie zawsze to jednak centra miast padają ofiarą wielbicieli lania betonu, często zjawisko jest to powiązane z innym trapiącym mieszkańców miast, a mianowicie „patodeweloperką”, tu możemy obserwować jak miasto chętnie zamiast remontować lokale będące własnością miasta woli wyprzedawać działki na obrzeżach miast, ostatnie tereny zielone będącymi oazami spokoju dla mieszkańców i miejscami wypoczynku.


W mieście Łodzi niestety jest nie inaczej, jednak tym razem miasto postanowiło uszczuplić zielone płuca Łodzi w jego zachodnio-północnych granicach, a mianowicie mowa o terenach leśnych na Lublinku.

Tu gdzie dziś miejsce swojego bytowania mają między innymi sarny, bobry czy dziki miasto chcę postawić wysokie siedmiopiętrowe hale magazynowe. Dla mieszkańców okolicznych osiedli las ten stanowi ochronę przed smogiem, miejskim hałasem, pomaga w ochładzaniu miasta czy chociażby zapewnia odpowiednią retencji wód. Miasto ma zamiar zamienić ten spokojny obszar na miejsce, któremu towarzyszyć będą całodobowe hałasy, zwiększony ruch samochodów dostawczych czy pyły zawieszone szkodliwe dla ludzkiego zdrowia.

Mieszkańcy na początku marca złożyli w łódzkim magistracie petycję o aktualizację studium i zmianę przeznaczenia obszaru na teren zieleni o charakterze parkowym (np. park leśny „Zielony Lublinek”) lub tereny zielone.


W tradycyjnej, papierowej formie w ciągu tygodnia poparło ją blisko tysiąc osób, a w chwili pisania tego artykułu internetowa petycja została już podpisana przez ponad sześć tysięcy osób.

Walka o środowisko naturalne jest dla nas jednym z kluczowych filarów działalności, dlatego też łódzki oddział Trzeciej Drogi nie mógł przejść obojętnie i aktywnie włączył się w protest w sprawie planowanej wycinki drzew.


Poniżej zamieszczamy również link do internetowej petycji w wyżej wymienionej sprawie i zachęcamy do zostawienia swojego podpisu.

https://www.petycjeonline.com/zielony_lublinek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *