3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Trzecia Droga: Ustrój

Stosunek idei narodowej do ustroju państwa- zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych koncepcji i światopoglądów. Przyczynkiem do tego jest uznanie istnienia gęstej sieci zależności pomiędzy jednostką, rodziną, zakładem pracy, narodem i państwem. Nacjonaliści mają więc tu niezwykle trudne zadanie: ponieważ muszą znaleźć dla swoich rozwiązań właściwe miejsce w każdym z tych obszarów.

Jeżeli można powiedzieć, że nacjonalizm ma w ogóle jakikolwiek dogmat to będzie nim stwierdzenie, że najbardziej doskonałą formą życia społecznego jest Naród. To właśnie tożsamość narodową należy uznać za tą najbardziej naturalną i niezwykłą siłę, która jest już na świecie obecna od stuleci, a której pomimo zaciekłego zwalczania jej przez przeróżne siły, wciąż nie udało się całkowicie wymazać. Nic nie łączy tak harmonijnie, tak dużej ilości osób- w, choć trudny do jednoznacznego zdefiniowania- ogólnie akceptowalny sposób. Jeśli faktycznie uznamy, że Naród stanowi epicentrum wszystkich stosunków społecznych i przyjmiemy to za naczelną zasadę w naszych rozważaniach- to uda nam się wtedy stworzyć ustrój, który w swym działaniu nie będzie naruszał wolności i potrzeb jego pojedynczych członków.

Podstawą Narodu jest instytucja rodziny, poprzez którą nie tylko utrwala on tożsamość narodową wśród swoich członków, ale czerpie też z niej tradycje i wartości. Jest to więc związek zależny od siebie- niosący za sobą realną korzyść dla obu tych struktur. W związku z tym; rodzina jako strażnik wartości narodowych i wychowawca kolejnych pokoleń musi zostać objęta specjalną ochroną instytucji wyższego rzędu.

Również jednostka w swojej całej ambicji, musi mieć zapewnioną możliwość działania dla Narodu, budowania jego wielkości i współuczestnictwa w niej, a przy tym spełniania własnych celów i pragnień.

Nie można w tym miejscu pominąć tematu zakładu pracy. Jest to miejsce, w którym człowiek spędza większość swojego czasu; zdobywa umiejętności, a także przykłada się w bezpośredni sposób do budowania gospodarki narodowej, a także, a może raczej przede wszystkim- utrzymuje on swoją rodzinę.

Oderwanie rodziny, jednostki czy nawet zakładu pracy od życia społecznego jest więc szkodliwe dla Narodu. Nie budując naturalnego organizmu narodowego, rozdziera się go na kawałki, uniemożliwiając mu jego faktyczny rozwój. Skoro więc dotyczy to tak mocno Narodu, w jeszcze większym stopniu będzie odnosić się do jednostki, rodziny i gospodarki.

Ustrój państwa musi więc wziąć pod uwagę wszystkie te aspekty. W swoim fundamentalnym założeniu musi być dziełem Narodu- emanacją jego najwyższej woli, nie strukturą go antagonizującą. Tak więc nacjonalizm nigdy nie może zgodzić się na to, by Naród funkcjonował rozbity na „nas” i „ich”. Koniecznym jest więc wciągniecie jak największej części żywotnej tkanki narodowej do struktur państwa, tak by stało się ono w istocie tworem oddolnym, a nie narzuconym „z góry” układem. Takie postawienie sprawy wydaje się być jak najbardziej zgodne z naturalnymi dążeniami ambicjonalnymi jednostki, jak i całych, gospodarczych gałęzi kraju. Rządzący uzyskują zatem potrzebną im legitymizacje, dzięki rzeczywistemu i namacalnemu udziałowi Narodu w strukturze państwa.

Jest ona konieczna do kierowania polityką zagraniczną czy wojskową, gdyż silny Naród zobowiązuje państwo do sprawnego podejmowania decyzji, które będą w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać jego interesom i bronić jego suwerenności. Konkludując tą zależność, musimy stwierdzić, że stan idealny w dziedzinie ustrojowej, zakłada konieczność istnienia suwerennego Narodu w stosunku do państwa i suwerennego państwa w stosunku do wszystkich instytucji międzynarodowych i innych krajów.

W oczywisty sposób na fundamenty koncepcji państwa narodowego składa się: samorządność, hierarchiczność i powszechność, które wspinając się ze sobą do góry, tworzą razem silny organ rządowy.

Nie możemy też pominąć kwestii gospodarki, która mogłaby uderzyć w instytucję rodziny; zmieniając ją w biuro księgowe chciwych jednostek. Dlatego państwo winno zaprosić kolejne gałęzie gospodarki do siebie, jednocześnie wymagając od nich poszanowania dla praw jednostki i rodziny.

Ustrój narodowy- mając na względzie chęć zaspokojenia wszystkich potrzeb i ambicji swoich członków, może i powinien stać się prawdziwą instytucją, która będzie stanowić rzeczywisty kręgosłup Narodu. Tak by mógł on się nie tylko skutecznie bronić, lecz także znacząco rozwinąć skrzydła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *