3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Wojciech Zaleski: Jaki jest cel gospodarki?

Jaki jest cel działania gospodarczego? Zarówno zwolennicy ustroju kapitalistycznego, jak i czciciele bożków Mordechaja Marksa, Lenina i Stalina uważają, że celem gospodarki jest dążenie do zdobycia jak największego bogactwa kosztem jak najmniejszego wysiłku.Takie poglądy stawiają człowieka na jednym poziomie ze zwierzętami. Pozbawiają go duszy. Istotnym celem życia człowieka jest dojście do doskonałości duchowej, do rozwoju zdolności umysłowych,do tworzenia dobra i piękna.
By te cele osiągnąć, człowiekowi nie może wystarczyć sama wola i praca, musi on żyć i posiadać pewne narzędzia pracy.

Rzeczy tych dostarcza mu działalność gospodarcza. Zaspokojenie potrzeb ciała pozwala człowiekowi wyzyskać w pełni i rozwinąć wartości jego ducha. Człowiek wynędzniały i niemający co do ust włożyć nie może o tym marzyć. Z drugiej strony jednak bogactwo nie zawsze używane bywa dla stwarzania dobra i piękna. Nadużywanie bogactwa zdarza się często. Niejednokrotnie bogactwo służy jednostce dla utrwalenia zła i krzywdy ludzkiej.

Dlatego też nauka o gospodarce nie może ograniczać się tylko do zajmowania się sposobami zdobywania bogactwa. Musi ona wskazywać również, jak to bogactwo z korzyścią dla Narodu powinno być zużywane. Pieniądz służyć może różnym celom. Pijatyki i rozpusta to przecież również używanie bogactw.

Nie ma sensu cieszyć się z każdego rozwoju bogactwa, a czasem lepiej zrzec się z góry pewnych dróg bogacenia się. Według poglądów kapitalistycznych, cieszyć by się należało np. z rozwoju nowych knajp, domów schadzek lub ze wzrostu produkcji wódki, bo to przecież takie „bogactwa”. Oto, do jakich dziwolągów doprowadza myślenie kapitalistyczne. Nie wolno ani na chwilę zapominać o tym, że ostatecznym celem gospodarki jest stworzenie takich warunków życia, w których by się mogły rozwijać siły moralne Narodu, jego duchowe wartości i jego tężyzna.

Dlatego ustrój gospodarczy winien zapewnić rodzinom dobrobyt, aby rodzice naprawdę mogli wychować swe dzieci. Aby takie warunki stworzyć, trzeba zrzec się fałszywego bogactwa, to znaczy obfitości pieniądza używanego w sposób nierozumny lub niemoralny. Działalność gospodarcza człowieka jest tylko częścią jego życia. Jak całe więc życie człowieka, podlegać musi przykazaniom Boskim.

Dlatego głupie i podłe jest dążenie do podniesienia siły gospodarczej Narodu przez deptanie nakazów sprawiedliwości i prawdy. Dlatego głupie i podłe jest dążenie narodu żydowskiego do zdobycia władzy nad światem przez oszustwo, wyzysk, kłamstwo i podstęp. Dlatego wyrazem największego upadku jest dążenie Rosji do zdobycia władzy nad światem przez gwałty i zbrodnie. […]Dziś w Rosji stworzono ustrój gospodarczy wstrętniejszy niż ustrój kapitalistyczny. Krwawe gwałty wobec tysięcy ludzi stosowane z najrozmaitszych powodów, niewolnictwo rzesz robotniczych przykutych na zawsze do warsztatu pracy jak ślepy koń do wózka w kopalni, przemyślny system wyższego wynagradzania protegowany chrobotników, tzw. „stachanowców”, mających wydusić z robotnika wszelkie jego siły i uczynić z niego ochłap ludzki niezdolny do prawdziwego życia – oto znamiona tego ustroju. Robotnikowi nie wolno nawet upomnieć się swoje prawa, musi pracować nieraz po 12 godzin na dobę, za strajk grozi mu kula w łeb. Po to, by wprowadzić w życie plany Mordechaja Marksa i Lenina, czerwony car Stalin zamienia naród rosyjski w stado niewolników.

My nie pójdziemy drogi zbrodni. Uczciwe cele osiąga się uczciwymi działaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *