3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Michał Szymański: Otton III – protoplasta idei Trzeciej Pozycji

Otton III, Otto III, Średniowiecze

Historia daje świadectwo wielkich czynów, dokonań i postaw, wielkich ludzi er poprzednich. Trudno jest lekceważyć zagadnienia, które się często narzucają zdrowym umysłom obecnej epoki wskutek częstego zaglądania do historii, zagadnienia, wynikające z kontrastu wielkich w europejskich dziejach er, a naszej, tarzającej się w błocie miernoty ery, a co za tym idzie, kontrastujący typ człowieka, jakie duch tych poszczególnych er wyprodukował. Nie na miejscu jednak jest ugrzęznąć w nostalgii minionych czasów, odcinając się od świata, w którym się żyje. Przeciwnie, zdrowo pojęta nowoczesność polega na wypełnianiu nowych form wiecznymi prawdami i najdoskonalszymi dążeniami zapaleńców, którym poprzez wieki prawda dostarczała natchnienie. Jednym z takich dążeń, przewijającym się przez dzieje naszej cywilizacji, jest Idea Imperium. 

Imperium 

Idea Imperium, głoszona w idei trzeciej pozycji, ma dwojaki wymiar. Z jednej strony to wizja ułożenia ładu międzynarodowego, Europy jako Imperium, czyli niezależnego bloku geopolitycznego. Gabriele Adinolfi, główny eksponent idei imperialnej w dzisiejszych czasach, określił ją jako alternatywę do imperializmu i globalizmu, pozwalającą podmiotom wchodzącym w jej skład rozwijać się w sposób organiczny, harmonijny i gwarantujący nie tylko ochronę ich wszystkich indywidualnych cech, ale i wręcz ich wywyższenie. Drugi wymiar Idei Imperium to odnalezienie sfery sacrum w życiu publicznym, które nadaje sens idei imperialnej i zapewnia jej trwały sukces. Zatem Idea Imperium nie jest jedynie luźnie określonym projektem geopolitycznym, lecz stanem umysłu. Stan umysłu, którego dawał przykład bohater naszego tekstu.  

W dziejach Europy, pierwsze imperium sięga czasów Oktawiana, które z wydaniem edyktu tesalońskiego w 380 r. chrześcijaństwo odziedziczyło. Od tamtej pory, kiedy Imperium Rzymskie przyjęło chrześcijaństwo, dołączył się filar etyki chrześcijańskiej, który wraz z filarami prawa rzymskiego i filozofii greckiej, uzupełnia to co nazywamy cywilizacją łacińską.  

Koronacja Karola Wielkiego w Boże Narodzenie 800 roku, można uznać za akt założycielski, z którego wyrastały pierwiastki idei imperialnej, ukształtowanej i uściślonej na przełomie pierwszego tysiąclecia, za panowania Ottona III. Warto zwrócić uwagę na to, że Otton III uważał siebie za następcę Karola Wielkiego, co było jawne za jego panowania. Idea imperialna nabrała nowego wymiaru, co okazało się niezwykle fortunne dla Polski, kiedy na zjeździe gnieźnieńskim Otton III, mówiąc o Bolesławie Chrobrym, oznajmił: ,,Nie jest godne, aby tak wielki człowiek zasługiwał na tytuł księcia lub hrabiego jak każdy inny książę, ale na wyniesienie go na tron królewski i przyozdobieniem diademem chwały.” nakładając, według Galla Anonima, diadem na głowę Bolesława, czyn symboliczny, wyrażając swoją zgodę na ogłoszenie Bolesława Chrobrego królem. Dał Bolesławowi włócznię świętego Maurycego, broń ceremonialną uznawaną za symbol władzy cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Według dziejopisarza Ademara Bolesław Chrobry towarzyszył Ottonowi III w jego drodze powrotnej z Gniezna aż do Akwizgranu, gdzie od Ottona III Chrobry otrzymał złoty tron Karola Wielkiego, którego grób Otton III w tym samym czasie kazał otworzyć.  

Ówczesny odpowiednik dzisiejszej Idei Imperium to program Ottona III, koncepcja Czterech Cór czy Federacji Czterech Państw, braterskiej wspólnoty chrześcijańskich ludów, któremu daje obraz ilustracja w ewangeliarzu Ottona III, gdzie Sclavinia, Germania, Galia i Roma, uosobione Czterema Córami podpisanymi nazwami tychże krain, składają dary Ottonowi III. Sclavinia, czyli Słowiańszczyzna, rozumiana wówczas jako królestwo Polskie i Węgierskie, miała stanowić część tych równoprawnych królestw, zjednoczonych w jeden blok geopolityczny.  

Sclavinia, Germania, Galia i Roma

Dziedzictwo Rzymskie i Bizantyjskie 

Aspiracje Ottona III można tłumaczyć jego wychowaniem. Gdy w wieku trzech lat, zmarł jego ojciec Otton II, a młody Otton został ukoronowany, był jeszcze za młody, aby sprawiać władzę, a więc władzę jako regentka sprawiała jego matka, bizantyjska księżniczka Teofano, aż do jej śmierci.  Regentką została babka Ottona, Adelajda Burgundzka (znana też jako Włoska). Wpływ oby dwóch regentek, które zapewniły Ottonowi edukację, ukształtował jego zamiłowanie do dziedzictwa rzymskiego i bizantyjskiego, których, ku rozczarowaniu wielu, młody Otton postrzegał zwierzchnictwo nad kulturą i obyczajami niemieckimi. Zamiłowanie do kultury greckiej i rzymskiej kończyło się nieraz nawet pogardą wobec swoich niemieckich poddanych. Gerbertowi z Aurillac, od którego Otton III otrzymał kształcenie, Otton III kazał, by wyzbył z niego „saksońskiej rustykalności” i by zachęcał go do rozwoju „greckiej subtelności”. Wykształcenie te zapewniało mu świetną znajomość łaciny i greki, które uczynił oficjalnymi językami imperium.  

Kochał Italię i tęsknił za nią za każdym razem, kiedy z wypraw wracał do Niemiec. Ustanowił Rzym jako nową stolicę imperialną, zaaranżował budowę swojego pałacu cesarskiego na Palatynie (miejsce również panowania Karola Wielkiego), i planował przywrócenie starożytnemu rzymskiemu Senatowi jego pozycji. Ożywił starożytny system rządów w mieście, mianował patrycjusza miejskiego, Prefekta miasta i zespół sędziów, którym nakazał uznawać tylko prawo rzymskie.  

Oprócz tego, że ożywił wyszukane rzymskie zwyczaje, ubierał się w stylu bizantyjskim i ożywił bizantyjskie ceremonie dworskie. Jadł sam, na podium, według zwyczaju bizantyjskiego, zamiast siedzieć z towarzyszami według zwyczaju niemieckiego. Otoczył się rzymską szlachtą, aby mu służyła. Uwielbiał czytać klasyki, które często cytował. Nawet kucharze jego czytali klasyki i cytowali je w jego obecności, aby mu zaimponować. 

Wpływy rzymskie i bizantyjskie, wraz ze średniowieczną etyką chrześcijańską zapewniającą sferę sacrum w życiu publicznym, nadające cywilizacji łacińskiej swe filary, wchodziły w skład koncepcji Czterech Cór lub Federacji Czterech Państw programu imperialnego Ottona III.  

Młody Otton III zmarł dwa lata po zjeździe gnieźnieńskim, a wraz z jego śmiercią, zagasła idea imperialna, którą następca Ottona, Henryk II nie podzielał, a wynikłe z tego odwrócenie polityki imperialnej, gdzie Polska miała swoje równoprawne miejsce w skład Imperium, pogorszyło stosunki Polski i Niemiec, skutkiem czego doprowadziło do konfliktów i odroczenia koronacji Chrobrego do 1025 roku. Idea Imperialna nie znalazła tu swego kresu, jej odnowienie się pojawia na przestrzeniach wieków w różnych formach, nawet w erze bardziej współczesnej w międzywojniu i podczas drugiej wojny światowej. W dzisiejszych czasach jednak, w erze globalizmu i gwałcącej samą nazwę imperium Unii Europejskiej, Idea Imperium jest tym bardziej niezbędna do ocalenia Europy, jaką znamy i kochamy, tej Europy, której cywilizacyjne filary nadają w życiu jednostek i narodów sens, który zbawi Europę od przepaści, ku której zmierza. 

Do tekstu dołączamy Litanię do Świętych wziętą z modlitewnika Ottona III, którą przetłumaczył autor tekstu 

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison 
Chryste usłysz nas 
Odkupicielu świata, wspomóż nas 
Święta Panno nad pannami, módl się za nami 
Święta Bogurodzico, wstaw się za nami 

Święta Maryjo módl(cie) się za nami ↓ 
Święty Michale 
Święty Gabrielu 
Święty Rafaelu 
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie 
Święty Janie Chrzcicielu 
Święty Piotrze 
Święty Pawle 
Święty Andrzeju 

Święty Jakubie 

Święty Janie 

Święty Filipie 

Święty Bartłomieju 

Święty Mateuszu 

Święty Macieju 

Święty Marku 

Święty Łukaszu 

Święty Barnabo 

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści 

Święty Szczepanie  

Święty Linusie 

Święty Anaklecie 

Święty Klemensie 

Święty Sykstusie 

Święty Korleniuszu 

Święty Cyprianie 

Święty Wawrzyńcu 

Święty Wincenty 

Święty Dionizy i towarzysze jego 

Święty Gereonie i towarzysze jego 

Święty Maurycy i towarzysze jego 

Święty Bonifacy i towarzysze jego 

Święty Aleksandrze 

Święty Iwencjuszu 

Święty Teodulusie 

Święty Nazariuszu 

Święty Cyriaku 

Święty Ferucjuszu 

Święty Krzysztofie 

Święty Lambercie 

Święty Wiktorze 

Święta Areo 

Święty Justynie 

Święty Sergiuszu 

Święty Bakchusie 

Święty Albanie 

Wszyscy święci męczennicy 

Święty Sylwestrze 

Święty Hilary 

Święty Remigiuszu 

Święty Germanie 

Święty Marcinie 

Święty Leonie 

Święty Grzegorzu 

Święty Augustynie 

Święty Ambroży 

Święty Hieronimie 

Święty Maksyminie 

Święty Antoni 

Święty Arseniuszu 

Święty Gotardzie 

Święty Benedykcie 

Święty Sewerze 

Wszyscy święci mnisi i pustelnicy 

Święta Felicyto 

Święta Perpetuo 

Święta Petronelo 

Święta Agato 

Święta Agnieszko 

Święta Łucjo 

Święta Cecylio 

Święta Małgorzato 

Święta Kolumbo 

Święta Walburgo 

Święta Glosyndo 

Święta Otylio 

Święta Ireno 

Święta Scholastyko 

Święta Brygido 

Święta Julianno 

Święta Barbaro 

Wszystkie święte Dziewice, 

Wszyscy święci Boże 

Bądź miłościw, przepuść nam Panie 

Bądź miłościw wybaw nas Panie ↓ 

Od zła wszelkiego 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci 

Od śmierci wiecznej 

Od wszystkich wrogich zasadzek, 

Od wszelkiej nieczystości serca i ciała 

Od wszelkich działań Tobie przeciwnych 

Przez Krzyż Twój 

Przez Twoje Zmartwychwstanie 

Przez Twoje Wniebowstąpienie 

Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  

W dzień sądu 

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie ↓ 

Abyś pokojem i zgodą nas obdarzył  

Abyś do prawdziwej pokuty nas doprowadził  

Abyś nam grzesznikom ułaskawienia udzielił 

Abyś wytrwania w dobrych uczynkach nam udzielił 

Abyś Twój Kościół pokojem i jednością obdarzył, i nim kierować raczył 

Abyś narody pogańskie, na własnej sile polegających, stłumić raczył 

Aby do poznania Twego imienia doprowadzeni byli 

Abyś wzruszeniem serc do skruchy i łez nas obdarzył 

Abyś nasze dni Twoim pokojem obdarzył 

Abyś nas od wiecznego potępienia wybawić raczył 

Abyś do nagrody Twojej wielkiej chwały nas doprowadzić raczył 

Abyś nad nami nieszczęsnymi się zmiłować raczył 

Abyś Pana Apostolskiego i wszystkie zakony Kościoła w świętej religii zachować raczył 

Abyś mnie, sługę Twego i króla niegodnego, i wszystkich książąt naszych, według woli Twojej strzegł 

Abyś Biskupów i wszystkie kongregacje Tobie oddane w świętej religii zachować raczył 

Synie Boży 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

Przepuść nam, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

Obdarz nas pokojem 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

Zmiłuj się nad nami 

Chryste usłysz nas 

Chryste wysłuchaj nas 

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison 

Modlitwa Ojcze Nasz 

Niechaj będzie pokój w mocy Twojej a dostatek w basztach Twoich 

Panie, nie według grzechów i nieprawości uczyń nam 

Panie, nie wspominaj starych nieprawości naszych, niech nas rychło uprzedzą litości Twoje, bośmy się stali bardzo ubogimi 

Wspomóż nas, Boże, zbawicielu nasz, a dla sławy imienia Twego, Panie, wybaw nas, a bądź miłościw grzechom naszym dla imienia Twego  

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie dotrze 

Panie, Boże zastępów, nawróc nas i okaż nam oblicze Twoje, a będziemy zbawieni 

Powstań Panie, ratuj nas, a odkup nas dla imienia Twego 

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według Swego upodobania, abyśmy w imię Twoje umiłowanego Syna, mogli obfitować w dobre uczynki. 

Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta, oczyść przez wysłanie Ducha Świętego myśli naszych serc, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie chwalić. Ꝑ 

Powyższe tłumaczenie jest własnością portalu 3droga.pl. Kopiowanie go i modyfikowanie bez zgody Redakcji jest zabronione.

Oprawa graficzna: Resistance Arts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *