3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Dělnická Mládež: Przemówienie z Riesy

Od Redakcji: Jednym z fundamentów współpracy europejskich ruchów narodowo radykalnych, jest wzajemna wymiana ideologicznych materiałów, co przyczynia się do wzbogacania się naszych organizacji i ulepszania własnych pomysłów i rozwiązań politycznych. Cykl takich materiałów, rozpoczynamy krótkim tekstem przemówienia z kongresu w niemieckim mieście Riesa wygłoszonego przez przedstawiciela czeskiej organizacji Dělnická Mládež. Zapraszamy do lektury:

Drodzy Przyjaciele!

Najpierw chciałbym Wam trochę opowiedzieć o grupie, którą tutaj reprezentuje. Dělnická Mládež z Republiki Czeskiej zaczęła działać od roku 2009. Wspieramy Robotniczą Partię Sprawiedliwości Społecznej (DSSS), jedyną prawdziwie nacjonalistyczną partię polityczną w Republice Czeskiej i zrzeszamy nacjonalistyczną młodzież naszego kraju w różnym wieku. Przeprowadzamy wiele różnych akcji społecznych, nauczamy dużo na temat piękna naszego kraju i robimy marsze i protesty przeciwko Systemowi.

W rzeczywistości, nasze poglądy i pomysły są bardzo podobne do tego jakie mają inne europejskie grupy nacjonalistyczne. Występujemy przeciwko samolubnym działaniom naszych polityków i ich ignorowaniu naszego dziedzictwa i historii naszego kraju. Chcemy nauczyć młodych tego żeby byli użyteczni dla swoich Rodaków. Z całą stanowczością odrzucamy narkotyki i występujemy przeciwko zanieczyszczaniu naszej planety. Uważamy, że liberalizm jest największą trucizną i najpoważniejszym niebezpieczeństwem dla europejskiej młodzieży.

Jak każdy mądry i rozsądny obserwator, występujemy przeciwko pro imigracyjnej polityce Angeli Merkel i innych europejskich polityków. Ci ludzie swoimi działaniami depczą kulturową tożsamość Europy. Inwazja przedstawicieli poza europejskich Narodów ma tylko jeden cel- w ten sposób chce się zniszczyć europejską ludowość i jej niesamowitą różnorodność. W tych dniach wspominamy zwycięstwo Karola Młota w 732 roku, kiedy to rozgromił maszerujących na Europę Arabów w bitwie pod Poitiers. Udzielnie akceptacji planom masowej poza europejskiej imigracji oznacza w istocie zaprzeczenie działalności osób takich jak Karol Młot, który walczył i zginął w czasie tego jak próbował ochronić swój lud. Patrząc z boku, wygląda to tak jakby europejscy politycy bez zastanowienia zaprosili dużo gości na swoją imprezę, która wkrótce zaczęła się wymykać im z rąk. My nacjonaliści, jesteśmy jedynymi trzeźwymi ludźmi na tym przyjęciu. Oczywiście imigracja nie jest naszym jedynym najważniejszym problemem. W istocie to tylko jeden z problemów jakim nas obdarzył skorumpowany europejski rząd z Brukseli. Spotykamy się z jego wpływem na wszystkich polach: ekonomicznym, kulturalnym, środowiskowym, religijnym i duchowym. Jedyne co dzisiejszy świat jest w stanie zaoferować młodym ludziom to parodię rodziny, parodię patriotyzmu i parodię ich własnego dziedzictwa. Taki świat z całą pewnością nie jest w stanie uczynić nikogo szczęśliwym. To czego Europa potrzebuje najbardziej to rewolucja Ducha a my jesteśmy jej rewolucjonistami. Na zakończenie mojego przemówienia, pozwolę sobie zacytować czeskiego pisarza i poetę Viktora Dyka:

„Nacjonalizm nie oznacza nieufności i tym bardziej nie oznacza on nienawiści. Oznacza ona wiarę, wielką nadzieję i ogromną miłość”

Dziękuje za uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *