3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

EurHope: Prawdziwa Europa

Europa to dla nas święte miejsce; źródło cywilizacji opartej na wspólnym fundamencie filozofii, sztuki, religii, polityki, architektury, metafizyki, bohaterstwa i heroizmu.

Europa jest zjednoczona w swojej różnorodności. Dzięki swojej wyjątkowej istocie, zapewnia ludziom wolność indywidualną i obywatelską, lecz także przekazuje im konieczną hierarchię i poczucie transcendencji, które jest fundamentalne dla europejskiego sposobu myślenia i działania. Europa to prawdziwa mozaika, której wszystkie elementy zebrane razem stają się całkowicie niezbędne, wspaniałe i potężne.

Dziś, wszystkie jasno określone i zdefiniowane składniki Europy są w stanie poważnego zagrożenia. Zapaść demograficzna, masowa imigracja obcej dla nas ludności, kulturowa, duchowa i ideowa dezintegracja naszych społeczeństw, poddanie się ludzi obcym wpływom: konsumpcjonizmowi, kultowi rynku i materialistycznemu oportunizmowi.

Europa znalazła się w pułapce sprzecznych interesów wrogich nam mocarstw, imigracji z krajów Trzeciego Świata i potęgi liberalnych oraz komunistycznych dyktatur, które starają się osłabić ją na wszelkie możliwe sposoby.

Europa, naciskana przez chińską ekspansję i amerykańską reakcję na nią, a także poprzez utratę centralnego znaczenia Oceanu Atlantyckiego w polityce międzynarodowej i multipolarizm, musi znaleźć w sobie nową siłę do tego, by zorganizować się i skutecznie bronić oraz rozszerzać swoje interesy materialne.

Europa nie może przeżyć, ani tym bardziej odrodzić się, dopóki nie będzie w stanie wzmocnić swojej reakcji na wspomniane zagrożenia i zagwarantować tym samym zabezpieczenia i spełnienia jej interesów na wszystkich możliwych poziomach. Jednakże z drugiej strony nie moźemy ograniczyć planu europejskiego odrodzenia tylko do tego. Europa musi odwrócić niekorzystny dla siebie trend demograficzny, uwolnić się spod władzy lewicowych elit, odrodzić się ze stanu duchowej i ideowej dezintegracji oraz na nowo zamanifestować swoją istotę w zastanej przez nas rzeczywistości.

W erze satelitów, Europa musi wytworzyć nowe rozumienie pojęcia suwerenności. Dziś potrzeba nam swuerenności trwale połączonej z pewnymi aspektami imperialnymi (wojskowość, przestrzeń kosmiczna, polityka zagraniczna). Musimy dokonać reinterpretacji instytucjonalnych agend Europy, po to by zagwarantować naszym ludziom zarówno wolność w sferze narodowej i kulturowej, jak i niepodległość ich państw oraz nienaruszalność zawartych przez nie sojuszy.

Uznajemy taką wizję Europy za realną alternatywę w stosunku do zastanego przez nas świata. To także jasna i klarowna alternatywa wobec kasty urzędników, która obecnie rządzi Unią Europejską. W jej ramach zakwestionować trzeba także kapitalizm, obalić jego instytucje poprzez szeroką partycypacje społeczną zogniskowaną w organizacjach korporacyjnych. Potrzeba nam dzisiaj przywołać własną siłę duchową, po to by zrównoważyć słabość, która w pełni charakteryzuje nasze czasy, które są pozbawione męskości. Społeczność wolnych mężczyzn i kobiet musi stanąć razem i zakwestionować kontrakt społeczny epoki nowoczesności.

Europa potrzebuje dzisiaj zorganizowanej mniejszości, która będzie żyć, działać i pracować w celu osiągnięcia europejskiej rewolucji, której nie sposób oddzielić od idei odrodzenia narodowego, która łączy w sobie poczucie przynależności i nie potrzebuje do swojego istnienia wzbudzania antagonizmów.

Bardziej niż kiedykolwiek, Europa potrzebuje zoorganizowanej mniejszości, która będze działać razem, w ramach nowego typu organizacji społecznej, która dzięki rewolucji kulturowej, przejdzie do etapu stworzenia prawdziwej awangardy. W ten sposób obudzi ona do życia starożytny związek pomiędzy kulturą a naturą, istniejąc w synergii pomiędzy marmurem i drewnem, zmieniając bladą rzeczywistość dzięki wykorzystaniu nowych technik; od robotyki po cybernetykę. Wszystko po to, by zmienić coś co dziś wygląda na ponury zachód słońca, w promienny wschód nowego jutra!

Jesteśmy Europą!

Powyższy tekst jest manifestem programowym projektu EurHope. Został przygotowany pod kierownictwem Gabriele Adinolfiego na spotkaniach w Hiszpanii i Francji w 2019 roku. W pracy nad nim brali udział członkowie stowarzyszenia Trzecia Droga.

https://www.eurhopethinktank.eu/pl/manifest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *