3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

„Jutro”: Ustrój prawdziwie narodowy tworzy Naród!

Ustrój prawdziwie narodowy musi wciągnąć do życia politycznego cały naród, wszystkie te jego odłamy, które dziś biernie patrzą na to, co się robi z państwem. Łączność z państwem musi być rzeczywista, każdy członek narodu musi czuć się za nie odpowiedzialnym i rzeczywiście dla niego pracować. Każdy Polak musi mieć prawdziwy, a nieudawany wpływ na rządy w Polsce.

O udział każdego Polaka w rządach

Tego nie dokona powrót do rządów sejmu, bo rządy sejmu to rządy tajnych organizacji polityków, którzy raz na pięć lat starają się wszelkimi sposobami uzyskać zatwierdzenie swej swobody rządzenia przez zdobycie odpowiedniej ilości kartek od nieznanych sobie i nieznających kandydata wyborców. Jeszcze gorzej jest w dyktaturze, bo tu rządząca klika nie ma nawet konkurencji i nie stara się o zatwierdzenie, a jedynym sposobem, w jaki ogół obywateli może wywrzeć wpływ na rząd dyktatorski, jest zrobienie rozruchów, groźba przewrotu.

Naród zorganizowany

Państwo narodowe nie będzie się więc opierać na rządach klik sejmowych ani kliki urzędowej, lecz na całym narodzie. Do tego potrzebna jest nowa forma organizacji obejmującej wszystkich świadomych i czynnych Polaków. Jak do obrony państwa mamy organizację wojskową, a do administrowania państwem organizację rządu i urzędów, tak do organizowania woli i myśli politycznej narodu musimy mieć organizację polityczną narodu.

Powszechna, dobrowolna, hierarchiczna

Organizacja ta kierować będzie polityką narodu i państwa. Powinna ona być dobrowolna i powszechna, dostępna dla wszystkich Polaków. Każdemu wskaże ona właściwy odcinek pracy, określi jego odpowiedzialność, da mu możność rzeczywistego udziału w rządach narodu na tym właśnie odcinku, czy to będzie gmina, czy związek zawodowy, czy stowarzyszenie kulturalne. Nie będzie to partia, gdyż będzie związkiem publicznym dla każdego Polaka dostępnym.
Aby te olbrzymie zadania mogła spełnić, aby wychowała nowy wartościowy typ Polaka i urzeczywistniała udział w rządach najszerszych mas, musi ona być hierarchiczna, to znaczy oparta na zasadzie mianowania przez najlepszych, na zasadzie osobistego jednostkowego kierowania i osobistej, jednostkowej odpowiedzialności.

Nowe obowiązki

Sprawdzian dobierania ludzi do kierownictwa, sprawdzian wartości człowieka i jego roli musi być potrójny: charakteru, umysłu i ofiarności. Im kto ma silniejszy i lepszy charakter, im większy umysł i większa ofiarność dla spraw publicznych, tym wyżej powinien stać w organizacji politycznej narodu. Ale to jeszcze nie wystarczy, nie może pozostawić tych spraw tak trudnych swobodnemu uznaniu ludzi. Trzeba ustalić pewne ramy, wyraźne określenia, trzeba wszystkich członków narodu poddać nowym prawom i nowym obowiązkom.

Artykuł pochodzi z narodowo-radykalnego pisma  „Jutro. Pismo dla wszystkich”, nr 13, 13 stycznia 1937 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *