3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Lansquenets: Awangarda Europy

Niektórzy z nas mogą być zaangażowani w politykę, działając w radykalnych ruchach lub partiach populistycznych. Niektórzy mogą być członkami think tanków lub stowarzyszeń. Niektórzy są zaangażowani w działalność kulturalną: pracując w gazetach lub w mediach. Inni mogą działać na rzecz lokalnej społeczności: jako mediatorzy, nauczyciele lub wychowawcy.

Pochodzimy z różnych państw Europy. Łączy nas to, że przede wszystkim chcemy być użyteczni dla naszych społeczeństw. Chcemy stać się awangardą nowego trendu, który zapoczątkowujemy tu i teraz.

Jak możemy być użyteczni dla sprawy w ramach SYNERGII; jako składowe jednostki większej całości- walcząc w sprawie odrodzenia narodów Europy:

Poprzez trening. Ideologiczna, historyczna, polityczna i techniczna formacja jest sprawą kluczową dla naszych celów. Odpowiednie szkolenia muszą być organizowane w każdym kraju, który uczestniczy w naszym projekcie. Ci, którzy zostaną wytrenowani, będą w przyszłości trenować innych.

-Poprzez komunikację. Musimy nauczyć się skutecznej komunikacji. Każdy z nas powinien w pierwszej kolejności zrozumieć, że nikt z nas nie jest końcowym odbiorcą przekazywanych informacji, dlatego nie musi koniecznie jej komentować. Przede wszystkim musimy rozpowszechniać informacje wokół nas samych, bez mylnego założenia, że ludzie którzy są ich odbiorcami, są tak samo ukształtowani jak my. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi liderami zaangażowanymi w politykę i metapolitykę musi być poważna i należycie zoorganizowana. W obliczu obecnych zdobyczy techniki, bariera językowa pomiędzy nami nie powinna stanowić problemu. Musimy się przede wszystkim bardziej skupić na byciu konkretnym i efektownym, niż na tym jaka jest sama forma komunikacji.

-Poprzez integrację. W tym miejscu należy stanowczo podkreślić wagę uczestnictwa naszych działaczy w różnych wydarzeniach i projektach, które rozgrywają się w ciągu roku w całej Europie.

Wszystko co wymieniono powyżej, nie powinno być brane za cel sam w sobie, lecz raczej należy to widzieć jako jedynie początek naszych działań. Nie zależy nam na stworzeniu w ten sposób jednolitej partii lub ruchu, bardziej zależy nam na powołaniu prawdziwej awangardy, której celem nie jest zdobycie własnej chwały, lecz wprowadzenie rzeczywistych zmian w mentalności i wnętrzu jednostek zoorganizowanych w poszczególne społeczeństwa. Dlatego nie wolno nam się w tym momencie skupić na tylko jednej sprawie (takiej jak np. rozwój partii, ruchu radykalnego, wygrana w wyborach populistów, czy tworzenie analiz i koncepcji), lecz raczej powinniśmy celować w tworzenie tak wielu pozytywnych skutków na różnych płaszczyznach, jak to tylko możliwe.

Wytyczne w przypadku radykalnych ruchów i partii:

-Trzeba podjąć pracę nad odzyskaniem własnego światopoglądu,

-Należy studiować i uczyć się szeroko rozumianej historii pozbawionej uprzedzeń. Warto się przy tym skupić na tematach interesujących nas także z punktu widzenia wyznawanej przez nas ideologii,

-Konieczne jest zaznajomienie się z polityczną metodologią. W tym celu będziemy organizować specjalne kursy polityczne dla członków naszego projektu,

-Trzeba być żywotnym w temacie komunikacji i symboli,

-W tym przypadku konieczna jest także świadomość granic ekspansji tego modelu, tak by strategicznie pojmować swoją efektywność.

Wytyczne w przypadku partii populistycznych:

-Należy w ich szeregach rozpoznać z jednej strony agentów wrogich interesów, a z drugiej strony ludzi, na których możemy polegać w naszych sprawach i ideałach.

-Warto koordynować działania z ich lokalnymi reprezentantami, zwłaszcza w celu wsparcia inicjatyw, które nie muszą być stricte polityczne, lecz np. kulturowe i społeczne.

-Trzeba traktować je, jako jedną z wielu przestrzeni społecznych, które członkowie naszego projektu mogą wykorzystać do zakorzenienia się w lokalnej społeczności.

-Można wykorzystać ich sukces do tego by zbudować wokół nich sieć wpływu, tak by móc je w inteligentny sposób przybliżyć do naszej sprawy i poglądów.

Można wykorzystać ich sukcesy do zbudowania sieci z nimi w środku, po to by móc ich w inteligentny sposób przybliżyć do naszej sprawy i poglądów.

Wytyczne w przypadku think-tanków i stowarzyszeń metapolitycznych:

-Nie wolno nam tworzyć analiz intelektualnych dla samych analiz, lecz w takiej sytuacji zawsze trzeba się skupić na ich praktycznym zastosowaniu,

-Warto wykorzystywać ich możliwości do tego, by podejmować temat i dokonywać analizy społeczeństwa i istniejącego w jego ramach rozkładu sił,

-Można za ich pośrednictwem tworzyć analizy dla liderów politycznych i działaczy, po ty by mieli właściwą wiedzę na temat wyzwań stojących przed nimi i spraw dziejących się na świecie,

-Należy korzystać z nich w charakterze wsparcia dla członków projektu będących w trakcie szkolenia,

-Trzeba wykorzystywać je do tego by angażować w naszą sprawę nauczycieli, wykładowców uniwersyteckich i dziennikarzy.

-Dzięki nim można oferować za darmo praktyczne rozwiązania dla małego biznesu i wykorzystać pozycje tego typu organizacji do nawiązywania kontaktów z producentami i hurtownikami.

Wytyczne w przypadku organizacji ekonomicznych i pracowniczych:

-Należy zbudować skuteczną sieć powiązań pomiędzy producentami różnego rodzaju towarów,

-Trzeba stworzyć skuteczny mechanizm mediacyjny z instytucjami europejskimi, funduszami inwestycyjnymi i rządami, po to by zachęcić krajowych producentów do ekspansji na nowe rynki i wzmocnienia obecności na tych, które zostały już opanowane.

Wytyczne dla artystów i ruchów kulturowych:

-W swojej pracy powinni skupiać się na tworzeniu nowych trendów,

-Muszą starać się cały czas by dostrzegać i wzmacniać europejskie dziedzictwo,

-Konieczne jest by poprowadzić w przyszłość: europejską sztukę, muzykę, architekturę, kinematografię, muzykę itd.

Sztuka bez wątpienia ma niezwykły potencjał do tego, by na nowo inspirować nowe generacje.

Nasz projekt opiera się na założeniu, by wzmacniać jego centrum, przy jednoczesnym poszerzaniu kręgu jego uczestników. Jego celem jest zarówno obrona tego co już istnieje, jak i proponowanie alternatyw dla zastanej rzeczywistości.

Opiera on się na całkowitej synergii, skoordynowaniu różnych funkcji i wszechstronności. W ten sposób jedna osoba jest w stanie wykonywać więcej niż jedno zadanie. Każdy podmiot w ramach projektu może zajmować się swoimi sprawami i rozwiązywać problemy innych.

To gra DOMINO, która bazuje zarówno na logice imperialnej wolności, odpowiedzialności, jak i osobistej dyscyplinie.

Dzisiaj mijają cztery lata odkąd rozpoczęliśmy swój projekt. Dziś nadszedł czas na to, by dać znać ludziom, że istniejemy i istnieje nasz trend, którego każdy może stać się częścią, bez pozbywania się swojej tożsamości i niezależności.

W takim układzie nie potrzebna nam jest wielka ilość ludzi. To zoorganizowane mniejszości tworzyły w przeszłości historię, mniejsza liczba działaczy jest w stanie często osiągnąć większe rezultaty niż zazwyczaj. Nasza społeczność musi się rozwijać także w innych krajach.

Ta zoorganizowana mniejszość musi cały czas rosnąć. Sprawdzać samych siebie to jedyny sposób na to by iść naprzód!

Powyższy tekst jest dokumentem programowym projektu Lansquenets. Został przygotowany pod kierownictwem Gabriele Adinolfiego na spotkaniach w Hiszpanii i Francji w 2019 roku. W pracy nad nim brali udział członkowie stowarzyszenia Trzecia Droga.

https://www.eurhopethinktank.eu/pl/articles/awangarda-europy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *