3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Trzecia Droga: FAQ, czyli odpowiadamy na pytania

Od redakcji: W związku z tym, że otrzymujemy często pytania o podstawowe sprawy dotyczące naszej organizacji i nacjonalizmu,  a także domyślając się, że wielu nie chce ich zadać czując przy tym krępację czy też w niektórych przypadkach pychę, postanowiliśmy zebrać część z nich i opublikować w formie FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zachęcamy do nadsyłania kolejnych, najlepiej na adres redakcja@3droga.pl – nie ma głupich pytań, za to niestety zdarzają się patrioci pozbawieni podstawowej wiedzy. 

· Czym jest Trzecia Droga?
Trzecia Droga jest Stowarzyszeniem o charakterze formacyjno-ideowym. Celem Trzeciej Drogi jest rozwój i popularyzacja idei nacjonalistycznej, co jest realizowane poprzez organizacje szeregu wydarzeń: Marszu Wolnej Polski, Marszu ku Czci Żołnierzom Wyklętym, Kongresu Gospodarczego im. Adama Doboszyńskiego, Nacjonalistycznego Klubu Dyskusyjnego w Krakowie, akcji “Broń to Wolność!” i wielu innych odpowiadających na bieżące problemy i wydarzenia (np. pikiety antyimigracyjne, marsze w obronie tradycyjnej rodziny itd.), a także akcje charytatywne. Chcemy kształtować rzeczywistość nie tylko polskiego nacjonalizmu ale również życia publiczno-politycznego w związku z czym, wciąż wcielamy w życie nowe projekty – zarówno krótko, jak i długoterminowe.
Trzecia Droga posiada swój organ prasowy, którym jest portal 3droga.pl. Chcemy by portal był zarówno medium informacyjnym jak i płaszczyzną rozwoju i wymiany ideowej.

· Jak wstąpić w wasze szeregi?
By dołączyć do naszej organizacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie 3droga.pl lub napisać maila na adres rekrutacja@3droga.pl. Po wysłaniu zgłoszenia w przeciągu tygodnia skontaktuje się z Tobą osoba odpowiedzialna za rekrutację. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi w przeciągu tygodnia, koniecznie sprawdź na swojej poczcie folder ze spamem. Jednocześnie portal 3droga.pl poszukuje wciąż nowych redaktorów i współpracowników. Jeśli chcesz by Twój tekst ukazał się na naszych łamach, napisz na adres redakcja@3droga.pl.

· Jaki jest wasz stosunek do gospodarki?
Trzecia Droga tak samo jak uważa podział na prawicę i lewicę za mylny i archaiczny, tak samo w pełni odrzuca rozwiązania gospodarcze proponowane przez systemy kapitalistyczne i socjalistyczne. Naszą odpowiedzią jest Dystrybucjonizm – idea, której początek dał papież Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, a która następnie była rozwijana przez wielu katolickich myślicieli i pisarzy, w tym niezłomnego G.K Chesterona oraz Hillarego Bellocka. Dystrybucjonizm dąży do przywrócenia własności każdemu wolnemu człowiekowi, w taki sposób by nie był on tylko najemnikiem, ale równoprawnym właścicielem przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, dzieląc z nim zarówno zyski jak i straty. Zachęcamy do przeczytania naszego tekstu programowego o gospodarce

· Czy jesteście prawicą?
Nie jesteśmy prawicą. Nie jesteśmy też lewicą. Odrzucamy całkowicie ten sztuczny i szkodliwy podział. Jesteśmy Trzecią Drogą, alternatywą dla skostniałego systemu i nieaktualnych idei. Reprezentujemy wartości, o których naucza Kościół Katolicki, a których depozyt stanowi Cywilizacja Łacińska.

· Czy jesteście faszystami/nazistami?
Odrzucamy w pełni wszystkie systemy totalitarne, w których naród stanowi tylko bezwolną masę pod zarządem państwa. Nasza idea zakłada pełną wolność jednostki i Narodu, których zaprzeczeniem są wspomniane systemy. O ile nazizm odrzucamy w całości, o tyle włoski faszyzm zawiera w sobie rozwiązania, które mogą być inspiracją, lecz nigdy nie naśladownictwem. Ostatecznie i faszyzm wyżej cenił państwo niż naród, co jest sprzeczne z ideą polskiego nacjonalizmu widzącego najwyższego suwerena właśnie w narodzie.

· Co to jest nacjonalizm?
Nacjonalizm to najwyższe umiłowanie narodu i wolności. Dbałość o dziedzictwo i tradycje narodu polskiego jest elementem pielęgnowania tej miłości. Nacjonalizm nigdy nie jest jednak sentymentem ani emocją, to raczej racjonalność proponowanych rozwiązań i zdroworozsądkowa chłodna analiza bieżących problemów. Najwyższe umiłowanie narodu polskiego nie oznacza jednak nienawiści czy niechęci względem innych. Przeciwnie szanujemy prawa i dziedzictwo innych narodów, o ile nie godzą one w godność i żywotny interes Polaków. Nacjonalizm to nie szowinizm.

· Jaki jest wasz stosunek do III RP?
III RP na pewno nie jest państwem polskim, to jest takim w którym najwyższym suwerenem jest polski Naród. Obecnie Polacy nie posiadają rzeczywistego wpływu na politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, którą przejęła w pełni obecna kasta polityczna posiadająca swoje korzenie w minionej epoce komunizmu, niezależnie od przymiotników jakimi się określa. III RP nie jest też państwem polskim dlatego, iż nie jest państwem suwerennym, nasza suwerenność została sprzedana międzynarodowym organizacjom takim jak Unia Europejska i NATO. Naszym celem jest całkowite zmienienie obecnego stanu rzeczy poprzez zbudowanie na zgliszczach obecnego systemu, nowej Wolnej Polski, która będzie państwem suwerennym i rządzonym przez polski naród.

· Jesteście demokratami?
Nie jesteśmy demokratami, ponieważ demokracja daje tylko złudzenie wolności. W systemie tym Naród nie rządzi ale jest rządzony. W istocie demokracja to rządy hien nad osłami. Naszą alternatywą jest Ustrój Powszechny, który poprzez rozbudowaną strukturę samorządową oraz silną władzę centralną da Polakom pełen wpływ na losy ich państwa. Więcej o Ustroju Powszechnym możesz poczytać tutaj: Ustrój Narodowy

· Jaki jest wasz stosunek do rewindykacji obecnych granic Polski?
Podstawową sprawą jest odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę. Nie możemy dać się zwieść sentymentom i o tym zapominać. Jednocześnie domagamy się respektowania praw Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, są oni na ziemi swoich ojców, na polskiej ziemi i należy o tym pamiętać. Musimy skupić się na realnej pracy o Polskę i polską kulturę na Kresach. Polska jest wszędzie tam gdzie życie polski Naród, pamiętamy zatem o naszych rodakach na Wschodzie, kultywujmy ich tradycje, bądźmy impulsem dzięki któremu polskość na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w innych krajach, będzie żywa i atrakcyjna. Proponujemy program: więcej pracy, mniej krzykactwa.

· Czy jesteście rasistami?
Nie. Rasizm zakłada hierarchizowanie ras i klasyfikowanie jako lepsze i gorsze. Rasizm naturalnie prowadzi do wniosków pokroju rasowego suprematyzmu czy wojny ras. Nie jesteśmy jednak ignorantami, którzy odrzucają pojęcia rasy. Uważamy, że podobnie jak kultura, tradycja czy historia tak i rasa wpływa na naszą tożsamość. Trudno nam sobie wyobrazić narody niejednolite rasowo, a więc co zrozumiałe nasz nacjonalistyczny postulat to seperatyzm rasowy. Rasa jest częścią tożsamości narodowej, ale nie może stać ponad nim. Nie mniej jednak każdy naród, a co za tym idzie każda rasa, powinien żyć w miejscu swoich historycznych ziem.

· Czy jesteście antysemitami?
Nie jesteśmy antysemitami, ale z pewnością jesteśmy antysyjonistami. Nasz całkowity sprzeciw wobec żydowskiej doktryny syjonizmu, nie wynika z niechęci rasowej wobec żydów, ale wynika z obserwacji katastrofalnych skutków syjonizmu na świecie. Oczywiście w wyniku propagandy, kto krytykuje syjonistów jest klasyfikowany przez mainstreamowe media jako antysemita. Zupełnie nam to nie przeszkadza. Byliśmy, jesteśmy i będziemy nieprzejednanymi antysyjonistami, gdyż syjonizm uważamy za największe światowe zagrożenie XXI wieku.

· Co myślicie o UE i NATO?
Zarówno Unia Europejska, jaki i NATO, są ważnymi ekspozyturami Systemu. Ich cel to utrwalanie i poszerzanie wpływów tzw. Nowego Porządku Światowego, a więc świata bez religii, narodowej tożsamości, tradycji i chrześcijańskiej moralności. Jest to oczywiście świat całkowicie sprzeczny z ideami nacjonalistycznymi, a więc absolutnie wrogi. Uważamy, iż Unia Europejska powinna stanowić cel ataku dla wszystkich europejskich nacjonalistów, gdyż to właśnie ona i jej marionetkowe rządy w poszczególnych regionach (jak np. III RP) odpowiadają za stan naszych narodów.

· Czym jest imperializm?
Uważamy, że każdy imperializm jest sprzeczny z ideą nacjonalistyczną. Ponieważ każdy naród ma prawo do samostanowienia i tworzenia własnego państwa, okupacja i wcielanie do obcych imperiów nigdy nie będzie nacjonalistyczne. Bez względu na charakter imperializmu, nigdy nie stoi on w zgodzie z naszymi postulatami. Imperializm Systemu jest w tej chwili wyzwaniem dla całej resztki wolnego świata jaki pozostał, a więc co za tym idzie wszystkich nacjonalistów.

· Czym jest globalizm?
Globalizm i globalizacja to idee, które uważają, że świat to tzw. „globalna wioska”, w której de facto nie ma narodów, kultur, cywilizacji, a jest natomiast jedno wielkie społeczeństwo „ogólnoświatowe”. Prowadzi to do niszczenia rdzennych kultur, zanikania państw narodowych, a także do rozprzestrzenienia i zwiększenia wpływów międzynarodowej finansjery oraz ponadnarodowych korporacji, nieliczących się z żadnymi wartościami poza pieniądzem.

· Jaki jest wasz stosunek do używek i narkotyków?
Uważamy że rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny człowieka idzie w parze ze zdrowym trybem życia, uprawianiem sportu, dlatego bliska jest nam idea: sport, zdrowie, nacjonalizm. Wiąże się z tym odrzucenie, bądź ograniczenie używek zarówno w całym społeczeństwie, jak i u poszczególnych jednostek. Równocześnie jesteśmy realistami i uważamy, że należy dobierać odpowiednie środki do zaistniałych zagrożeń. Dlatego jesteśmy otwarci na poważną i merytoryczną debatę dotyczącą wpływu poszczególnych używek i narkotyków na zdrowie i życie jednostek i ich szkodliwość społeczną, a co za tym idzie dobór środków takich jak penalizacja, dekryminalizacja czy wreszcie legalizacja i opodatkowanie poszczególnych substancji.

· Co myślicie o imigracji?
Uważamy, że imigracja jest procesem antynarodowym , zarówno wobec społeczności emigrującej, jak i przyjmującej imigrantów. Jest wynikiem polityki neokolonialnej oraz wyzysku wielkich korporacji, niszczenia gospodarek krajów trzeciego świata i rozwijających się gospodarek. Prowadzi do atomizacji społeczności zarówno emigrującej, jak i narodów przyjmujących imigrantów. Imigranci są wykorzystywani jako tania siła robocza, a ich odrębność kulturowa i narodowa, prowadzi do powstawania konfliktów etnicznych, narodowych czy rasowych.

· Czym jest ten mityczny System?
System to Nowy Porządek Światowy, którego odnóża mają bardzo wiele twarzy i charakterów. System potrafi być tak samo mocno lewicowy, jak i zdecydowanie prawicowy jeżeli realizuje te same postulaty. System reprezentują, świadomie bądź nie, również ugrupowanie mieniące się nacjonalistami. Zniszczenie własności prywatnej poprzez kapitalizm lub socjalizm, sprowadzenie roli narodu do niewolnika wobec państwa poprzez demokracje czy dyktaturę, a także zgoda na kulturę i moralność tak zwanego zachodu to podstawowe punkty charakteryzujące przedstawicieli Systemu. Od prawa do lewa, od komunistów do pseudonacjonalistów, tworzą oni obecny świat, który jest całkowicie sprzeczny z naszą wizją.

· Dlaczego jesteście przeciwko kapitalizmowi?
Kapitalizm wraz z socjalizmem są koncepcjami gospodarczymi opartymi wyłącznie na materialiżmie, dlatego też zmierzają do walki pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi czy jednostkami. Zarówno w kapitaliżmie, jak i w socjaliżmie jednostka jest skazana na niewolniczą pracę, w pierwszym przypadu w wielkiej korporacji, w drugim przypadku w państwowym zakładzie. W obu przypadkach pracownik jest wyjęty z procesu decyzyjnego i wpływu na rozwój przedsiębiorstwa, co prowadzi do uzależnienia pracownika od woli pracodawcy. Nacjonalizm dąży do zapewnienia wolności ekonomicznej całego narodu, a immanetną cechą wolnego narodu, jest wolność ekonomiczna jednostki. Dlatego postulujemy jak najszersze uwłaszczenie Polaków, czyli oparcie gospodarki o małe i średnie przedsiębiorstwa.

· Co to jest antykomunizm?
Komunizm to totalitarna ideologia, oparta na materializmie i walce klas. Idea antykomunistyczna opiera się nie tylko na sprzeciwie wobec państwa totalnego, ale również staje w kontrze do gospodarki centralnie planowanej, która jest składnikiem komunizmu.
Antykomunizm reprezentowany przez środowiska narodowe, odrzuca materializm który jest podstawą komunizmu oraz sztuczny twór jakim jest społeczeństwo komunistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *