3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

„Wyzwolenie pracy. Nowa ekonomia postkapitalistyczna”- już w sprzedaży!

Praca to nie towar. Czym jest towar? Czymś, co się sprzedaje. A że „sprzedajemy” naszą pracę – energię, czas, umiejętności, uprawnienia – no, to praca jest towarem – wysnuwają niektórzy wniosek. Takie rozumienie jest porażające, bo dowodzi stopnia indoktrynacji we współczesnym świecie– indoktrynacji dokonywanej przeznieodpowiedzialny, zdehumanizowany kapitał wyzyskujący ludzi i ich pracę. Przedstawiona w książce filozofia i koncepcje będą krytykowane za równo „z lewa, jak i z prawa” – atakować je będzie zarówno oligarchia finansowa, bo ich wprowadzenie pozbawi ich kroci zysków oraz dużej części władzy, jak i środowiska lewackie, którym nie podoba się prawdziwa podmiotowość człowieka i obywatela, które chciałyby wprowadzać swoje ideologie – kolektywistyczne, „tęczowe” czy inne. Niniejsza koncepcja to „droga środka”, droga zrównoważonego społeczeństwa, określana często jako „trzecia droga” – między socjalizmem i kolektywizmem a leseferystycznym, friedmanowskim kapitalizmem wyzysku.

Istotnie – ta droga to koncepcja społeczeństwa post-kapitalistycznego, opartego na świadomych i wolnych obywatelach, na sprawiedliwym podziale owoców pracy i na prawie do zasłużonej a nie zrabowanej własności prywatnej. To koncepcja nawiązująca do ekonomii dobra wspólnego rozumianej zgodnie z treścią książki Davida Bollier’a „The Commons. Dobro wspólne dla każdego”.

Stowarzyszenie Trzecia Droga od początku swojego istnienia za fundament swojej tożsamości ideowej uznało konieczność rozwijania dystrybucjonistycznej myśli gospodarczej- zarówno w kontrze do kapitalizmu jak i socjalizmu. Książka: „Wyzwolenie pracy. Nowa ekonomia postkapitalistyczna” autorstwa Aleksandra Kisila jak najbardziej wpisuje się w ten nurt. Zachęcamy do jej kupna!

Link do zakupu: TUTAJ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *