3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Powraca konkurs „Orle Pióro-Nacjonalistyczna Strona Kultury”

Stowarzyszenie Trzecia Droga wraz ze wsparciem patronów medialnych wznawia cieszący się szeroką popularnością konkurs „Orle Pióro-Nacjonalistyczna Strona Kultury”!

Tematem tegorocznej, szóstej edycji będzie „Duch Europy”. Jak w poprzednich edycjach uczestnicy mogą wysyłać prace w trzech kategoriach: poezja, proza, grafika. Zwycięzca każdej kategorii może liczyć na ciekawą nagrodę, która zostanie przyznana po zakończeniu konkursu. Prace prosimy przesyłać na adres mailowy konkurs.orlepioro@gmail.com do 14 lutego 2023 r.

Patronat medialny nad naszym wydarzeniem objęły portale: Portal 3droga.plAutonom.plKierunki.info.pl i Miesięcznik Narodowo-Radykalny Szturm! Wszystkim serdecznie dziękujemy. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do nas za pośrednictwem wiadomości prywatnej na konkurs.orlepioro@gmail.com, na naszej stronie na FB lub na redakcja@3droga.pl.

Poniżej prezentujemy regulamin naszego konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „ORLE PIÓRO – DUCH EUROPY”

I. USTALENIA WSTĘPNE:

1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Trzecia Droga

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

3. Hasło przewodnie brzmi: „Duch Europy” i niech stanowi inspirację, punkt zaczepienia myśli. Forma i temat prozy, poezji i grafik dowolny.

4. Celem konkursu jest:
-integracja społeczności wokół kultury/historii/dziedzictwa kulturowego;
– inspiracja do rozwijania własnej twórczości literackiej oraz graficznej
-zachęcenie do tworzenia utworów utworów i grafik przez środowisko narodowe

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, bez względu na przynależność do stowarzyszeń czy związków twórczych.

2. Prace literackie będą oceniane w kategoriach:
-proza
-wiersz lub wiersze

3. Nadesłane prace:
-jeden fragment prozy o objętości maksymalnie 5 stron A4 (do 12500 znaków ze spacjami);
-zestaw wierszy (maksymalnie 3). Teksty mogą być wcześniej publikowane, muszą być jednak indywidualną pracą autora.
-jedna grafika rozmiar dowolny (pliki w formacie jpg,png,svg,pdf)
Jeden autor może przysłać jedną pracę w każdej kategorii (proza/wiersz/grafika).

4. Termin konkursu: Przesyłanie prac: start: 28.12.2022 od godziny 00:00 meta: 14.02.2023 do godziny 23:59 Ogłoszenie wyników: do 10 marca 2023r.

5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkurs.orlepioro@gmail.com W temacie maila należy podać hasło „Orle Pióra” oraz kategorię konkursu

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie internetowej www.3droga.pl, a także na swojej stronie w portalu facebook, wraz z podaniem imienia i nazwiska autora lub nie jeśli autor nie wyrazi zgody na publikację danych.

8. Zgłoszenie zestawów do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu.

9. Prace konkursowe zostaną ocenione przez niezależne Jury powołane przez organizatora.

10. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy oraz publikacja na stronie internetowej organizatora . Nagrody zostaną przesłane pocztą po zakończeniu konkursu.
Dla uczestnika konkursu, który nadeślę pracę do każdej z kategorii konkursowych i wygra przewidziana nagroda specjalna.

11. Regulamin konkursu i wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.3droga.pl

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu

2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych żadnym osobom, firmom ani organizacjom trzecim nie związanym z konkursem.

3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *