3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Trzecia Droga: Zapal Znicz Bohaterom 2022

1 listopada, jak co roku obchodzimy uroczystości Wszystkich Świętych. To szczególny czas, kiedy w duchu zadumy oraz refleksji wspominamy bliskich zmarłych z naszych rodzin, odwiedzamy groby, modlimy się, składamy wieńce i zapalamy znicze. Jest to także dzień pamięci narodowej ku uczczeniu misji patriotycznej poległych i zabitych bohaterów w wojnach albo powstaniach. Jako nacjonaliści ze stowarzyszenia Trzecia Droga oraz nasi koledzy z emigracyjnego projektu Barykada pod hasłem akcji „Zapal Znicz Bohaterom” postanowiliśmy w całej Polsce, jak również zagranicą oddać hołd i pamięć bohaterom narodowym walczącym o Wielką Polskę.

Warszawa

Działacze Trzeciej Drogi z Warszawy odwiedzili grób Romana Dmowskiego, jednego z głównych ideologów polskiego nacjonalizmu i ojców polskiej niepodległości. Nasi działacze odwiedzili także grób Bolesława Limanowskiego, jednemu z ojców lewicy patriotycznej. Znicze stanęły także pod grobem Jana Mosdorfa, jednemu z ojców ruchów narodowo-radykalnych. Warszawscy działacze odwiedzili także pomniki poświęcono dwóm zgrupowaniom AK walczących w powstaniu warszawskim.

Kraków

Działacze stowarzyszenia Trzecia Droga z Krakowa wybrali się na grób profesora Feliksa Konecznego, aby poprzez krótką modlitwę, chwilę zadumy oraz zapalenie symbolicznego znicza oddać hołd temu wielkiemu Polakowi. Postać profesora Konecznego jest dla nas szczególnie istotna nie tylko dlatego, że jego działalność nierozerwanie związana jest z Krakowem, ale przede wszystkim, dlatego że twórczość tego wybitnego naukowca stanowi podstawę formacji ideowej wielu naszych członków.

Poznań
Członkowie Trzeciej Drogi z Poznania odwiedzili Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Zapalono znicze na grobie Bolesława Krysiewicza, działacza Ligii Narodowej i uczestnika powstania Wielkopolskiego. Zapalono także znicze na grobie Gen, Ireneusza Wierzejewskiego, powstańca wielkopolskiego, działacza narodowego i senatora 2RP. Działacze z Poznania ustawili także znicze pod grobem Cyryla Ratajskiego, wieloletniego prezydenta miasta Poznania oraz delegata rządu na kraj i na grobie gen. Stanisława Taczaka, pierwszego naczelnego wodza powstania Wielkopolskiego. Odwiedzono także groby powstańców styczniowych Józefa Szmyta, Feliksa Rakowskiego i Ludwika Kasiewicza.

Wrocław

Aktywiści Trzeciej Drogi odwiedzili cmentarz przy parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Odnowili tam grób Władysława Zarembowicza, harcerza, działacza Związku Polaków w Niemczech, zamordowanego w niemieckim obozie koncentracyjnym. Na grobie stanęły także znicze. Aktywiści z Wrocławia odwiedzili także Pomnik profesorów lwowskich, zamordowanych na samym początku II wojny światowej przez Niemców. Nasi aktywiści odwiedzili także grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki jaki grób Barbary Januszowej ps. „Wiśka”, powstańca warszawskiego. Postawili także znicz pod pomnikiem poświęconym Orlętom Lwowskim.

Ostróda

Działacze Trzeciej Drogi z Ostródy odwiedzili pomnik poświęcony pamięci polskich żołnierzy walczących w obronie suwerenności naszej Ojczyzny.

Tryszczyn

Działacze Trzeciej Drogi z Tryszczyna w województwie kujawsko-pomorskim odwiedzili groby lokalnych bohaterów. Znicze złożono pod pomnikiem ofiar terroru hitlerowskiego w Tryszczynie, grobem majora Józefa Grussa, który był komendantem WiN na Pomorzu i przy grobie kapitana Wacława Legana, który służył w 3. Wileńskiej Brygadzie AK.

Dębica

W Dębicy w województwie podkarpackim działacze Trzeciej Drogi złożyli znicze pod lokalnymi miejscami pamięci. Odwiedzono pomnik poświęcony poległym w wojnie ze Szwedami w latach 1656-1657. Znicze stanęły także pod pomnikami upamiętniającymi Polaków zamordowanych podczas niemieckiej okupacji w obozie zagłady Pustków.

Łódź

Łódzcy działacze Trzeciej Drogi odwiedzili między innymi mogiłę małżeństwa Huziuk. Wanda „Hanka” Huziuk, była żołnierzem szarych szeregów, powstańcem warszawski – batalion AK „Kiliński”. Zdzisław „Smrek” Huziuk, była partyzantem oddziałów AK „szarego ” na kielecczyźnie, samodzielnej brydgady kieleckiej WiN. Postawiono także ogien pamięci przy grobie Ottona Żawryda, bohatera walk o Monte Cassino i żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej. Łódzcy aktywiści odwiedzili także grób Maksymiliana Kosińskiego, powstańca styczniowego.

Kleczew

Aktywiści z Kleczewa w województwie wielkopolskim zapalili znicz pod pomnikiem upamiętniającym powstańców Styczniowych walczących na tych terenach.

Kalisz

Działacze z Kalisza odwiedzili mogiłę powstańców styczniowych z tego miasta i pozostawili znicz.

Ostrów Wielkopolski

Działacze z Ostrowa Wielkopolskiego zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym zamordowanym przez Niemców powstańcom Wielkopolskim oraz działaczom podziemia niepodległościowego.

Chorzów

Działacze Radykalnego Chorzowa wraz z aktywistami Trzeciej Drogi odwiedzili pomnik upamiętniający ofiary obozu w Świętochłowicach Zgodzie.

Wołomin

Działacze Trzeciej Drogi wraz z aktywistami z Narodowego Wołomina odwiedzili pomnik księdza Jana Sikory. Był on liderem lokalnej społeczności, oficerem AK, żołnierzem wyklętym i zagorzałym patriotą. Działacze z Wołomina odwiedzili także pomnik poświęcony ofiarom stalinowskiego terroru na Nardzie Polskim i pomnik poświęcony wołomińskim żołnierzom AK i NSZ.

Ziębice

Nasi działacze z Ziębic w województwie dolnośląskim zapalili znicz pod Pomnikiem Orła Piastowskiego, oprócz elementu rozpoznawczego miejscowości, to miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy obchodzą wszelkie wydarzenia o charakterze patriotycznym (dzień kombatanta, święto żołnierz wyklętych itp.).

Strzelina

Aktywiści Trzeciej Drogi ze Strzeliny w województwie dolnośląskim odwiedzili pomnik ku czci Żołnierzy Wojska Polskiego oraz poległym podczas II wojny światowej w Strzelinie, gdzie złożyli znicze.

Wiązów

Działacze Trzeciej Drogi z Wiązowa w województwie dolnośląskim odwiedzili pomnik „Golgota Wschodu”, jest to miejsce poświęcone pamięci obywateli polskich pomordowanych przez NKWD na ziemiach wschodnich po 17.09.1939 r. Pomnik składa się z trzech tablic upamiętniających pomordowanych w Katyniu, Ostaszkowie i Miednoje oraz umieszczonego pośrodku kamienia narzutowego z opartym na nim krzyżem. Zapalili także znicze pod starymi i zapomnianymi grobami dziecięcymi.

Olsztyn

Działacze Trzeciej Drogi z Olsztyna odwiedzili pomnik poświęcony żołnierzom NSZ i zapalili pod nim znicz.

Legionowo

Aktywiście Trzeciej Drogi z Legionowa w województwie Mazowieckim zapalili znicz pod pomnikiem Polski Walczącej.

Suwałki

Działacze Trzeciej Drogi z Suwałk wraz z przyjaciółmi z Patriotycznych Suwałk złożyli znicze pod pomnikiem poległych ułanów grochowskich.

Tczew

Aktywiści Trzeciej Drogi z Tczewa udali się na grób Feliksa Andrzeja Pohoskiego, powstańca styczniowego oraz ofiary carskich represji. Aktywiści złożyli także znicze pod pomnikiem żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej.

Barykada

Breda

Działacze Barykady z Holandii udali się na obchody 78 rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Polską Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Stanisława Maczka. Upamiętnili oni ich ofiarę, oraz przeprowadzili akcję plakatową.

Doylestown

Działacze Barykady z USA odwiedzili Polską Częstochowę w mieście Doylestown w stanie Pensylwania. W miejscu tym znajdują się groby wielu żołnierzy, działaczy polonijnych, zasłużonych Polaków. Między innymi aktywiści Barykady złożyli znicze pod nagrobkiem Antoniego Szackiego, ps. „Bohun”, dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *