3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Fortress Kyiv: Czym jest współczesny nacjonalizm ukraiński?

azow, ukraiński nacjonalizm

Naszym celem jest państwo narodowe, które zawierałoby w sobie to, co najlepsze z modeli państwowych Estonii, Łotwy, Singapuru, Hong Kongu, Japonii, Chin, Australii, Arabii Saudyjskiej, Iranu i Turcji. Możemy się wiele nauczyć od naszych sąsiadów: Polska i Węgry z powodzeniem budują swoje własne państwa narodowe.

Współczesny nacjonalizm ukraiński opiera się na nacjonalizmie Mykoły Michnowśkiego i OUN, ale nie powiela ich. Podobnie jak Mykoła Michnowśkyj, stoimy na stanowisku Ukrainy dla Ukraińców. Jednak w tej wojnie widzimy, jak duża liczba Ukraińców z krwi walczy w ramach oddziałów Federacji Rosyjskiej, nawet bombardując miasta, w których mieszkają ich rodzice. Dlatego rozumienie Ukraińców wynika z krwi i duchowości, a nie wyłącznie z krwi, czyli współczesna treść tej zasady jest następująca – Ukraina dla Ukraińców, którzy stanęli w jej obronie lub przyczynili się do jej obrony (w tym w sferze cywilnej) oraz europejskich ochotników, którzy są gotowi przelać krew za Ruś-Ukrainę. Po naszym zwycięstwie nie może być tak, że ci, którzy uchylili się od mobilizacji, będą mieli takie same prawa jak ci, którzy zostali zmobilizowani lub zostali ochotnikami, wojskowymi lub cywilnymi.

My, podobnie jak bojownicy UPA i partyzanci OUN, opowiadamy się za koncepcją Nacjokracji podpułkownika Mykoły Sciborskiego, współtwórcy i ideologa OUN – waga głosu wyborczego zależy od wykonywania obowiązków obywatelskich – dziś jest ona podobna do tzw. koncepcji wielopoziomowego obywatelstwa Estonii, Łotwy i zawodowych parlamentów Hongkongu i Arabii Saudyjskiej. Masowe egalitarne wybory dały Ukrainie nie tylko prezydentów Krawczuka i Kuczmę, którzy oddali broń jądrową za puste gwarancje Memorandum Budapesztańskiego, władzę oligarchów i prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, ale także tysiące prorosyjskich deputowanych różnych szczebli, którzy przez lata pracowali dla Federacji Rosyjskiej, zatruli nas pacyfizmem, a teraz działają po stronie Federacji Rosyjskiej na terenach okupowanych.

Jednocześnie, w przeciwieństwie do nacjonalizmu ukraińskiego z lat czterdziestych, nie rościmy sobie prawa do włączenia wszystkich ukraińskich ziem etnograficznych do państwa ukraińskiego, ponieważ część z nich trafiła do państw nam przyjaznych, jak np. Polska. Wielka pomoc Polski w tej wojnie usunęła 99% problemów w stosunkach ukraińsko-polskich. Dla nas ważne jest, aby Ukraińcy mieli możliwość zachowania i rozwoju swojej tożsamości narodowej i kulturowej na ukraińskich ziemiach etnograficznych. Kulturowe ludobójstwo Ukraińców na Kubaniu i Donie nie powinno pozostać bezkarne, podobnie jak rzeczywiste ludobójstwo w obwodach kijowskim, sumskim, charkowskim, czernihowskim, donbaskim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim, mikołajowskim.

We współczesnym nacjonalizmie ukraińskim powstała koncepcja polityki zagranicznej Intermarium (Unia Bałtycko-Czarnomorska) – bloku militarno-gospodarczego bliskich historycznie państw. Po co odrywać od Polski Chełm czy Przemyśl, skoro w ramach Intermarium Ukrainiec będzie miał w Chełmie i Przemyślu takie same prawa jak Polak? W XX wieku koncepcja Intermarium dopiero nabierała kształtów, a dzięki naszym nieżyjącym już ideologom współczesnego nacjonalizmu ukraińskiego, Mykoli Krawczence i Oleksandrowi Maslakowi, zakorzeniła się w naszej ideologii i została rozwinięta w ideę Unii Adriatycko-Bałtycko-Czarnomorskiej. Dziś jej prototypem jest Trójmorze lub Trimoria (Austria, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Chorwacja i Czechy), które wciąż są integralną częścią UE.

Fundamenty naszej ideologii – ukrainocentryzm w polityce wewnętrznej i zagranicznej, tradycyjne wartości rodzinne, prawo do posiadania broni, silna i profesjonalna władza państwowa, nacjonalizm gospodarczy i solidarność narodowa – dziś przede wszystkim konsolidacja narodowości ukraińskiej, a nie pomoc Zachodu, odegrały kluczową rolę w wyzwoleniu obwodu kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego.

Osobno należy zatrzymać się nad prawem do posiadania broni – wynika ono bezpośrednio z obowiązku ochrony państwa, rodziny i wolności. Kultura broni jest częścią ukraińskiej tradycji kulturowej. Często zarzucano nam, że militarystyczny duch ukraińskich nacjonalistów szkodzi wizerunkowi Ukrainy w Europie, ale dzięki naszym sztabom szkoleniowym i obrony publicznej Ukraina otrzymała tysiące minimalnie wyszkolonych wojowników i utworzyła co najmniej dziesięć jednostek ochotniczych na terenie całej Ukrainy. Dzień po rozpoczęciu pełnoskalowej ofensywy Federacji Rosyjskiej powstał kijowski batalion „AZOW”, który później został rozbudowany w pułk Sił Zbrojnych Ukrainy, a następnie przekazany do Sił Operacji Specjalnych, a w kwietniu 2022 roku 4 jednostki ochotnicze „Azow”, sformowane po 24 lutego 2022 roku, w maju było ich już 6 – nie doszłoby do tego, gdyby nie szerzenie kultury broni w prawicowym ruchu Ukrainy.

Broń jest najlepszym obrońcą przed złodziejem, gwałcicielem i okupantem, uratuje życie tobie i twojej rodzinie lepiej niż jakiekolwiek międzynarodowe konwencje i deklaracje. Bo jak powiedział nasz książę i hetman Iwan Mazepa: „Mamy prawo od szabli”. Dlatego dziś gwarantem suwerenności Ukrainy są Siły Zbrojne Ukrainy i dywizje Azowskie, a nie prawo międzynarodowe z jego deklaratywnymi umowami i niedziałającymi mechanizmami ich realizacji i ścigania za ich naruszenie.

Państwowa rola Ukraińców, narodowy system merytokratyczny (Nacjokracja), idea faktycznie realizowanego Trójmorza, ukraińska kultura wojskowa to 4 filary ukraińskiego domu państwowego. W centrum, wewnątrz tego domu, znajduje się podstawowa wartość – tradycyjna ukraińska rodzina, punkt wyjścia ukraińskiego nacjonalizmu, to podstawa, bez której nie będzie istniał ani Naród, ani Państwo. Rozwój Narodu i Państwa Ukraińskiego jest możliwy tylko wtedy, gdy będzie oparty na świadomych narodowo, dużych i zamożnych rodzinach, które będą niewyczerpanym źródłem rozwoju Ukrainy, wychowując pokolenia przyszłych, harmonijnie rozwiniętych obywateli Wielkiej Ukrainy – małych Ukraińców, którzy będą rozumieli swoją odpowiedzialność za losy własnego kraju.

Źródło: fortress.kyiv.ua

Powyższe tłumaczenie jest własnością portalu 3droga.pl. Kopiowanie go i modyfikowanie bez zgody Redakcji jest zabronione. 

Tłumaczenie: Michał Sędziwój

Oprawa graficzna: Resistance Arts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *