3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Lansquenets: Nowe Społeczeństwo – wyzwania w świecie po pandemii

Kiedy pandemia minie, wiele rzeczy bez wątpienia ulegnie zmianie. Nasz sposób życia, gospodarka, polityka; stojące przed nami wyzwania nie będą łatwe, lecz naszym fundamentalnym obowiązkiem jest przystosować się i znaleźć na nie właściwe odpowiedzi.

Proponujemy podejść do tego tematu na trzech podstawowych płaszczyznach:

a) Odpowiedź na transformację antropologiczną, która ma obecnie miejsce

Obecnie jesteśmy świadkami ogólnej i normalizującej transformacji, która idzie w kierunku wzmocnienia społecznej atomizacji, upowszechnienia obywatelskiego tchórzostwa, utraty osobistej odpowiedzialności i ostatecznego wyłonienia się ery post-człowieka.

To co należy do nas, to głęboka potrzeba odkrycia na nowo właściwego znaczenia odwagi, stylu, wertykalności i społeczności. W dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebne stało się wypracowanie nowego modelu awangardy – zespołu ludzi, którzy na nowo przywrócą prawdziwe poczucie poświęcenia w codziennym życiu.

Chcemy powstania, upowszechnienia się i trwałego zakorzenienia się Olimpijskiego, witalnego, osiowego modus vivendi, który trzeba przeciwstawić uogólniającej horyzontalności i ciągłym wirom tellurycznym.

Podstawowym celem pozostającym w naszej orbicie jest konieczność stworzenia nowej, powszechnej szlachetności. Powszechnej nie w sensie pewnego rodzaju wulgarności, masowości i plebejskości. Szlachetnej nie w skutek tytułów, lecz poprzez pracę wykonywaną nad samym sobą.

b) Wzięcie udziału w społecznej transformacji przyspieszonej przez Covid-19

Lud, Naród i Państwo to tylko kolejne abstrakcyjne pojęcia, jeśli nie wypełni się ich ponadczasowym znaczeniem oraz wolą do osiągania siły.

Dlatego musimy przyjąć na nasze sztandary nowe wartości socjal-rewolucyjne, dzięki którym uda nam się stworzyć znaczącą i powszechną akcję społeczną. Musimy być obecni wszędzie tam gdzie ma miejsce starcie naszych czasów, musimy działać za każdym razem gdzie ludzie stają się ubodzy, a klasa średnia ulega rozbiciu.

Nasza nowa siła polityczna, która jeśli chce wyjść ponad działania standardowych związków zawodowych i handlowych organizacji mediacyjnych, powinna za pośrednictwem nowych technologii i mediów społecznościowych, nie tylko pomagać w organizacji żądań klasy średniej, drobnych przedsiębiorców, wytwórców i farmerów, ale także być w stanie zaoferować im konkretne pomysły i rozwiązania. Naszą rolą jest stworzenie dla nich gwarancji bezpieczeństwa i ochrony w czasie kryzysu ekonomicznego, społecznego i etnicznego, który nieuchronnie nadejdzie.

Nasze działania powinny przyjmować postać tworzenia samo finansujących się sieci, oraz organizacji samopomocowe. Musimy być obecni w każdym miejscu, gdzie państwo nie dociera i nie działa tak jak powinno.

c) Włączenie się w debatę nad przemianą porządku międzynarodowego

Ostatnim etapem naszej pracy powinno być wzmacnianie i kierowanie debatą nad przemianą porządku międzynarodowego.

To do nas należy konieczność wzmocnienia i narzucenia pozytywnego punktu zwrotnego w historii świata, którym będzie finalne wyzwolenie Europy jako odrębnego bloku cywilizacyjnego i geopolitycznego.

Należy szeroko promować koncept Europejskiej suwerenności; ze szczególnym zwróceniem uwagi na niuanse związane z tym pojęciemi rozwinięciem ich zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i operacyjnym.

Nasza odpowiedź jest trójskładnikowa i przedstawia nowe spojrzenie na sprawy siły, społeczne i egzystencjalne; co składa się na wszystko co święte, rzeczywiste i głęboko wpisane w Europejskie DNA.

Powyższy tekst jest pewnego rodzaju podsumowaniem dyskusji, która miała miejsce w tym roku na spotkaniu członków projektu #Lansquenets w Maryslii. Wziął w niej udział przedstawiciel stowarzyszenia Trzecia Droga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *