3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Oswald Mosley: Irlandzkie prawo do jedności

Od Redakcji: Ta broszura została opublikowana na początku lat 50’, zaledwie kilka lat po zakończeniu Rozporządzenia Obronnego 18B1, kiedy to Mosley wyjechał do Irlandii. Oswald Mosley w tekście tym używa określenia “Unia Europy”, bynajmniej nie jest to inne określenie znanego nam tworu ze stolicą w Brukseli. Jest to jeden z niezrealizowanych projektów Mosleya, przewijający się w jego pismach. 

Irlandzkie prawo do jedności w procesie wstępowania do Unii Europy  

Jaki może być powód zainteresowania Anglika Irlandią? Odpowiedź jest prosta, Anglik ten udowodnił swoje zainteresowanie Irlandią i przyjaźń z jej ludem, gdy jako najmłodszy członek parlamentu brytyjskiego został sekretarzem komisji parlamentarnej, która sprzeciwiała się operacjom Black and Tans2 i zażądała pokoju z Irlandią. W każdym razie udało nam się położyć kres bezprawiu grup Black and Tans, ale tylko częściowo udało nam się osiągnąć pokój dla Irlandii, ponieważ ówczesny rząd rozczłonkował Irlandię. Początkowo toryści żądali 9 hrabstw Ulsteru, oddzielonych od Irlandii, w których większość katolicka stanowiła 65% populacji i górowała nad mniejszością protestancką. Ostateczny “rozbiór” sześciu hrabstw i tak obejmował tereny ze znaczącą katolicką większością. 

Policja puka do drzwi 

Wprowadzenie tego rodzaju rządów było hańbą dla Brytanii. Jak na ironię, dla brytyjskiego premiera z czasów wojny, który opowiadał się za Unią Europy w Hadze i wyrzeczeniem się swojej podstawowej zasady “wolności od strachu, przed pukaniem policjanta do drzwi”, w czasie, gdy “Pukanie Policjanta”, było dla torystów jedyną metodą utrzymania władzy w Ulsterze. Te sześć hrabstw, są pierwszym państwem policyjnym w Europie: ich mieszkańcy zawsze są aresztowani i więzieni bez procesu. 

Równowartość 18B 

Ich odpowiednik 18B nie ogranicza się do czasu wojny: jest to zwykła metoda sprawowania rządów w Irlandii Północnej. Chwytanie katolików i przetrzymywanie ich w więzieniu bez procesu przez najlepsze lata ich młodości, jest powszechnym zjawiskiem tego systemu. Zaiste, wolność od “strachu, przed pukaniem policjanta do drzwi”. W Anglii, Podczas wojny mieliśmy areszt i pozbawienie wolności bez procesu: mamy to nadal w Ulsterze. 

Od dawna moją praktyką było nieatakowanie, nikogo, kto szczerze i usilnie sprzeciwia się komunizmowi. I nie zrobię tego także teraz, lecz zasugeruje, że Europa nie może być zjednoczona, na zasadach oszustwa. Każdy Anglik, który szanuje wolność od aresztowań bez procesu, a zarazem popiera sytuacje w Ulsterze, przyczynia się do tego oszustwa. Jeśli chodzi o mnie, zawsze sprzeciwiałem się, procederowi aresztowań bez procesu. Jeśli naród sobie tego życzy, zawsze może zmienić prawo, aby dostosować je do rzeczywistości nowej cywilizacji. Rzeczą nie zmienną, będzie jednak to, że żaden naród, nie ma moralnego prawa więzić kogoś, kto przestrzega prawo. 

Dwa Państwa Policyjne 

Jeśli rząd postępuje w ten sposób, jest winny zmowy, przed którą nikt nie może być bezpieczny. Gdzie jest wolność, jeśli władze mogą powiedzieć jednostce: „To, co zrobiłeś wczoraj, było całkowicie legalne i zgodne z prawem, ale zamierzamy cię uwięzić za to, że to zrobiłeś”. Lub ewentualnie: „nie złamałeś prawa, ale obawiamy się, że w przyszłości możesz popełnić jakieś przestępstwo, więc zamierzamy uwięzić cię, aby temu zapobiec.”. Przy takich przepisach niewłaściwego rządzenia, nikt nie jest bezpieczny od aresztowania, a wszelka wolność jest kpiną z prawdziwej wolności. Taki system panował w czasie wojny w Anglii i panuje teraz w Ulsterze. Rosje Sowiecką i Ulster, łączy to, że obydwa są państwami policyjnymi, które przetrwają około 30 lat. Pierwszy twór jest rządzony przez międzynarodowy komunizm, gdy drugi jest rządzony przez brytyjską partię torystów. 

Unia Europy 

Ulsterska hańba musi się skończyć. Nadszedł czas i okazja, aby tego dokonać, wszystkie narody zachodnie powinny wkrótce mieć szansę na wejście do szerszej Unii Europy. Przyjęcie do większej wspólnoty powinno przynieść gwarancje zaprzestania, prześladowań mniejszości, która, nie mogłaby istnieć w małym nienawistnym społeczeństwie. Oczywiście mniejszość protestantów, nadal istnieje w Irlandii Północnej. Wykorzystali strach przed prześladowaniami, by władze brytyjskie prześladowały, niemal równą nim, liczbę katolików. Zarówno strach, jak i wymówki zostaną usunięte po wejściu do Unii Europy. Duża społeczność w przyszłości może zagwarantować wolność od prześladowań takim mniejszościom. Nie ma dalszych powodów ani usprawiedliwień dla odrębnego istnienia państwa Ulster. Dlatego też Ruch Na Rzecz Unii potwierdza prawo Irlandii do zjednoczenia, a następnie jako zjednoczony naród, do wstąpienia do szerszej Unii Europy. 

1 Regulacja obronna uchwalona przez brytyjski rząd w 1939 roku. Zgodnie z jej treścią, prowadzono aresztowania sabotażystów, ale także członków partii odnoszących się z sympatią do faszyzmu czy państw osi. Uderzyło ono zwłaszcza w członków Brytyjskiej Unii Faszystów. 

2 Paramilitarne grupy, walczące po stronie władz Wielkiej Brytanii podczas irlandzkiej wojny o niepodległość. 

Źródło: oswaldmosley.com

Powyższe tłumaczenie jest własnością portalu 3droga.pl. Kopiowanie go i modyfikowanie bez zgody Redakcji jest zabronione. Tekst został zamieszczony ze względu na niewątpliwe walory historyczne i nie ma na celu propagowania „ustrojów totalitarnych”.

Tłumaczenie: Gabriel Malczewski

Oprawa graficzna: Resistance Arts

One thought on “Oswald Mosley: Irlandzkie prawo do jedności

  1. Z brytyjskich nacjonalistów to Oswald Mosley powinien być wzorem białego braterstwa, a nie, tak jak od lat 90′ Ian Stuart, który pogardliwie się odnosił do irlandzkich nacjonalistów z Ulsteru walczących o jedność Irlandii, oraz o Polakach i Czechach. Tym bardziej, że Oswald Mosley reprezentował ideowy ruch, silnie uformowany, ISD reprezentował skinheadowską patologię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *