3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Bądź jak ONI

Barykada

„Naród, który z lęku przed godziną próby pozwoli sobie honor odebrać, podpisuje na siebie własnoręcznie wyrok śmierci.”

Gen. Sosabowski

„Polska jest tam gdzie bije polskie serce, gdzie jest czyn i walka żołnierska. Bo tylko przez walkę, tylko przez krew, przez drogę ciernistą i trudną, my do Ojczyzny dojść możemy.”

Gen. Anders

Marzec w polskiej historiografii jest miesiącem w którym odbyło się wiele istotnych wydarzeń historycznych, które wpłynęły na losy naszej Ojczyzny. 

15 marca 1765 r. w Warszawie na sprawą ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, została założona Szkoła Rycerska. Szkoła ta miała za zadanie wykształcenie oficera-obywatela, patrioty, gorliwie zaangażowanego w sprawy Polskie. Jednak rozbiory i zniewolenie Rzeczypospolitej na 123 lata przekreśliły stworzenie wielkiej nowoczesnej armii narodowej z wszechstronnie wykształconą kadrą oficerską. Pomimo tego, tak wychowane pokolenie odegrało kluczową rolę w historii walk o Niepodległość Ojczyzny. Wychowankami jej byli między innymi: Tadeusz Kościuszko, Julia Ursyn NIemcewicz, czy Józef Sowiński. 

Podczas zaborów etos oficera-obywatela był żywy, a wraz z nim wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna. Chęć odzyskania wolności i zrzucenia jarzma ciemiężycieli Ojczyzny, ukształtowała generacyjne poczucie obowiązku wobec Narodu, a jego etos przenosił się z pokolenia na pokolenie w ramach sztafety niepodległości.

W marcu również obchodzimy rocznicę Powstania Wielkopolskiego z 1848 roku. Powstanie wybuchło przeciwko planom wcielenia Wielkiego Księstwa Poznańskiego do Prus i zniesienia jego autonomii. 20 marca 1848 Komitet Narodowy proklamował niepodległość i przystąpił do formowania oddziałów, którymi dowodził gen. Ludwik Mierosławski. Po bohaterskiej walce powstanie upadło, ale duch wolności nie opuścił Wielkopolan, którzy licznie wsparli oddziały powstańcze podczas Powstania Styczniowego 1863 w zaborze Rosyjskim, a następnie zapisali się na kartach historii podczas zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z 1918 r oraz dzięki przyłączeniu jego terytoriów do odradzającej się Polski.

W Powstaniu Wielkopolskim z 1848 r brali również udział Polsko – Amerykańscy bohaterowie – gen. Włodzimierz Krzyżanowski i gen. Józef Karge. Obaj wychowali się w bardzo patriotycznych rodzinach, których przodkowie również walczyli o polską Niepodległość. Zostali wychowani w etosie Szkoły Rycerskiej, wierni Ojczyźnie do samego końca. Mimo, że zostali zmuszeni do emigracji, pozostali przy swoim wartościach przez całe życie. Stany Zjednoczone stały się ich ojczyzną z wyboru. Podczas Wojny Secesyjnej gen. Krzyżanowski dowodził 58. Ochotniczym Pułkiem Piechoty Nowego Jorku zwanym Legionem Polskim, a gen. Karge był dowódcą 2 Regimentu Kawalerii stanu New Jersey. Po zakończeniu wojny czynnie działali na rzecz sprawy Polskiej i pozostali jej wierni.

Jedna z najkrwawszych bitew Powstania Styczniowego odbyła się 18 marca 1863 r. pod Grochowiskami. Wojska powstańcze dowodzone przez gen. Langiewicza odniosły zwycięstwo nad zgrupowaniem sił rosyjskich. Powstańcy Styczniowi stanęli do walki o wolność mimo przeważającego liczebnie wroga. Bez lśniących mundurów, bez nowoczesnej broni, lecz w łachmanach i boso, ze strzelbami i kosami ruszano do boju przeciw Moskalom. Swoją ofiarnością i wiarą w upragnioną Ojczyznę przyczynili się do przebudzenia ducha Narodu, który doprowadził 11 listopada 1918 r. do wywalczenia Niepodległości i jej obronienia przed czerwoną nawałą w 1920 r. 

Etos Powstańców Styczniowych wpłynął na całe społeczeństwo a przede wszystkim ukształtował całe pokolenie Kolumbów – pokolenia które wykazało się wielkim heroizmem, oddaniem sprawie narodowej i poświęceniem w okresie II Wojny Światowej a także – po 1945 roku – kiedy znaczna część kontynuowała walkę z nowym okupantem. Postawa która została ukształtowana łączyła w sobie wartości wywodzące się z Szkoły Rycerskiej, zdolność do czynu, patriotyzm obywatelski – łączyła w sobie naturę romantycznego bojownika i pracownika. 

1 Marca 1951 r. siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” zostało straconych przez władze komunistyczne. Byli oni ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami walki z radziecką okupacją. W szeregach drugiej konspiracji walczyło ok. 200 tys. osób. Dziesiątki tysięcy cywili i żołnierzy zostało przez komunistów zamordowanych i osadzonych w więzieniach. 

Postanowienia Jałtańskie i zdradzenie Polski przez “sojuszników” przyczyniło się do tragicznej sytuacji Polski na następne 50 lat. Walka Żołnierzy Wyklętych nie zmieniła biegu historii ale podobnie jak etos Powstańców Styczniowych przyczyniła się do budowy tożsamości narodowej, postawy moralnej która ukierunkowuje nasze działania. Teraz i nasze pokolenie pobiegnie w sztafecie niepodległości. To od nas zależy jak będzie wyglądać przyszłość naszych dzieci.

BĄDŹ JAK ONI – ZAWSZE WIERNI POLSCE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *