3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

„Poszukujemy ludzi nadających się na Politycznych Żołnierzy”- wywiad z rzecznikiem Serbskiej Akcji

Jaka jest historia serbskiego nacjonalizmu? Kogo możemy uznać za ojca serbskiego nacjonalizmu i jakie są postacie lub ruchy do których wy jako Serbska Akcja nawiązujecie?

Za początek serbskiego nacjonalizmu uznajemy okres średniowiecza kiedy to dzięki działalności niezależnego Kościoła udało się nie tylko zachować ale także wzbogacić serbską tożsamość narodową. Za założycieli nowoczesnego nacjonalizmu serbskiego a także za twórców współczesnej wykładni tej dawnej, serbskiej idei uznajemy Miko Velimirovicha i znanego jako „polityk z krzyżem” Dimitra Ljoticia. Poglądy tych dwóch wielkich nauczycieli są ze sobą wzajemnie powiązane i się uzupełniają, dzięki czemu tworzą jedną spójną ideologiczną całość, która musi być wzorem życia dla dzisiejszych pokoleń Serbów jeśli jako Naród chcemy zerwać łańcuchy duchowej ciemności i beznadziei którymi jesteśmy obecnie skrępowani. Dla serbskiego nacjonalizmu zasłużony jest także Nebojša M. Krstić, prekursor patriotyczno- prawosławnej aktywności w postkomunistycznej Serbii, który zginął za idee.

Jak zaczęła się Wasza historia? Kto był Waszym założycielem i w jakich warunkach Serbska Akcja została powołana?

Nasz ruch został założony w 2009 roku przez grupę serbskich nacjonalistów, którzy nie mogli znaleźć dla siebie miejsca na ówczesnej scenie nacjonalistycznej w Serbii. A to dlatego, że jednym z najważniejszych problemów nacjonalistycznego aktywizmu wtedy była ogromna przepaść pomiędzy głoszonymi zasadami i osobistych historii ludzi, którzy je wówczas głosili. Jednym z najważniejszych powodów, dla którego Serbska Akcja została założona, było towarzyszące przekonanie, że duchowy fundament wyznawanej przez nas ideologii powinien mieć zawsze odbicie w życiu naszych Towarzyszy.

Jak wielu członków liczy Wasza organizacja i w jakim regionie Serbii jesteście najbardziej aktywni?

Nasze gniazda wyrastają w całym kraju, a młodzi Serbscy nacjonaliści coraz częściej wskazują nas, na Serbską Akcję, jako na ruch przyszłego odrodzenia narodowego i społecznego. W ciągu kilku lat swojego istnienia, setki młodych Serbów do nas dołączyło. Ciężko nam powiedzieć, gdzie jesteśmy najbardziej aktywni, ale jeśli mielibyśmy wybrać jakieś miejsce to wskazalibyśmy na Belgrad.

12190925_545640152259117_601211957565888049_n

W jaki sposób określiłbyś ideologię która prowadzi Serbską Akcję i którą jednocześnie wyznają jej członkowie? Jakie elementy spośród jej części składowych uznajecie za najważniejsze?

Nie szukamy ludzi, tylko dla samego posiadania ludzi jak mają w zwyczaju robić to partie demokratyczne. Raczej przede wszystkim poszukujemy ludzi nadających się na politycznych żołnierzy co sprawia, że istnieją pewne konkretne kryteria odnośnie wstępu do naszych szeregów. O naszej ideologi możemy powiedzieć, że opowiadamy się za autorytatywnym i chrześcijańskim państwem, za wyzwoleniem i przyłączeniem do macierzy wszystkich serbskich krain i za powstaniem Parlamentu, który składałby się z przedstawicieli różnych profesji, a nie polityków z demokratycznych partii, którzy potrafią się tylko skłócać ze sobą ludzi. Walczymy o prawdziwą kulturę serbską, która ma się nijak do tej trucizny sączonej nam przez naszych wrogów i najeźdźców. Walczymy o Europę Wolnych Narodów, zamiast lochu UE pod amerykańskim protektoratem. Walczymy o biologiczne przetrwanie naszych ludzi, będąc jednocześnie w opozycji do narzuconego nam projektu multikulturalizmu.

Mimo tego, że w istocie uważamy, że każda część naszej ideologii jest tak samo ważna, to pierwiastek duchowy uznajemy za najważniejszy i uważamy, że powinien on stale towarzyszyć w życiu naszych aktywistów, którzy powinni żyć według zasad nauczania naszej świętej prawosławnej wiary chrześcijańskiej.

Proszę rozwiń kwestię dotycząca tego jak patrzycie na pierwiastek duchowy w swojej farmacji ideologicznej i jaki jest Wasz stosunek do koncepcji przeprowadzenia Duchowej Rewolucji, której celem miałoby być powstanie Nowego Człowieka (Politycznego Żołnierza)?

Jak już wspomnieliśmy przy okazji poprzedniego pytania, duchowy element naszej walki jest jedną z najważniejszych kwestii w całej naszej ideologii, a także w formacji ideowej naszych działaczy. Kwestia duchowa stanowi jedno z najważniejszych kryteriów przy rekrutowaniu nowych członków i nieustannie nalegamy by kwestię duchowe były stale obecne i miały pokrycie w ich życiu.

Jak w swoich poglądach politycznych patrzycie na kwestię relacji pomiędzy Państwem a Narodem? Któy z tych podmiotów uznajecie za najważniejszy i dlaczego? A może dostrzegacie równość pomiędzy nimi?

W naszej politycznej wykładni istnieje głęboka symfonia pomiędzy Państwem a Narodem. Chociaż warto zauważyć, że nasz Naród istniał, nawet jeśli nie istniało nasze państwo, a nawet także dziś istnieje on, gdy wielu Serbów żyje w innych państwach, a spora część z należnych nam ziem jest zajęta. Miejmy nadzieję, że pewnego dnia będziemy w stanie wyzwolić je wszystkie, tak by nasi ludzie byli w stanie żyć w jednym i niepodzielnym Państwie.

12552679_568298196659979_8911680157531547887_n

Kogo uznajecie za głównego wroga Serbii, a także w szerszej skali za głównego wroga Europy Wolnych Narodów?

Zarówno za głównego wroga Serbii jak i Europy uznajemy struktury syjonistyczno-waszyngtońsko-brukselskie i ich współpracowników udzielających się w takich ciałach i projektach jak NATO i Unia Europejska.

Jaki jest Wasz stosunek do idei Trzeciej Pozycji i postulatów zawartych w Deklaracji Trzeciej Pozycji?

Jeśli chodzi o kwestie natury ideologicznej to w europejskim rozumieniu Serbska Akcja w żadnym wypadku nie należy do szeroko pojmowanej „prawicy” zarówno tej umiarkowanej jak i „radykalnej”. Należymy do nurtu związanego z Trzecią Drogą wskazując na nie rozerwalność nacjonalizmu i walki o sprawiedliwość społeczną i stojąc w jednakowej odległości od rządzących demokratycznych globalistów (bez względu na to czy należą oni do centrum, lewicy lub prawicy) jak i od grup lewicowych, komunistów i anarchistów. Oprócz tego widzimy także cały ten bezsens i niespójność tych prawicowych („nacjonalistycznych”) partii politycznych, które mając tego świadomość lub nie, są także częścią obecnie panującego Systemu władzy. W przeciwieństwie do kontrolowanej prawicy, naszą ideologię można zaliczyć tylko i wyłącznie do prawicy w rozumieniu metafizycznym. Gdzie zarówno w indoeuropejskich jak i chrześcijańskich tradycjach wyrażenie „po prawej stronie” oznacza sprawiedliwość, prawo, ścieżkę duchową, czystość i zbawienie, natomiast termin „lewica” ucieleśnia ich przeciwieństwo. Tak więc można powiedzieć, z prezentowana przez nas ideologia w wielu kluczowych aspektach jest zgodna z tym co zostało zawarte w Deklaracji Trzeciej Pozycji.

10400104_584840635005735_8395938442685219860_n

Przejdźmy teraz do tematów związanych z Waszym aktywizmem. W jakich dziedzinach przeprowadzacie swoje akcje i na jakich tematach skupiacie się najbardziej i dlaczego?

Nasz aktywizm jest oparty na koncepcie narodowo-radykalnym powszechnym w całej Europie. Organizujemy marsze, happeningi, akcje humanitarne, działania związane z ochroną środowiska, kolportujemy ulotki i rozklejamy plakaty, jesteśmy także obecni na serbskich uczelniach. Na tych płaszczyznach staramy się aktywni po równo. Jeśli czemuś dajemy trochę więcej uwagi, to internetowej propagandzie i graficznej oprawie naszych akcji ponieważ uważamy, że to bardzo ważny środek pomagający ludziom do nas dotrzeć i zrozumieć naszą idee.

W Polsce, największą popularnością cieszą się manifestacje z okazji 11 listopada (w nasze Święto Niepodległości). Jak wygląda nacjonalistyczny kalendarz w Serbii? Jakie są Wasze najważniejsze dla Was daty i najsłynniejsze akcje?

Jest wiele takich dni, które są szczególnie ważne dla serbskich nacjonalistów. Pierwszą z brzegu będzie 28 czerwca, kiedy to w 1389 miała miejsce tak zwana „Bitwa o Kosowo”, inną ważną datą dla nas będzie 27 stycznia kiedy wspominamy świętego Sawę, pierwszego arcybiskupa autokefalicznego Kościoła serbskiego. Również ważną datą jest 24 marca, kiedy wspominamy ofiary interwencji NATO w naszym kraju w roku 1999. Moglibyśmy tu wymienić jeszcze wiele różnych dat, ale te są najważniejsze i najbardziej ważne. Dla Serbskiej Akcji jednym z najważniejszych dni jest 3 maja kiedy świętujemy dzień opiekuna naszego ruchu świętego Miko Velimirovicha. Ciągle też wspominamy o rocznicy aresztowania jednego z naszych przyjaciół, którego aresztowano za kolportaż ulotek na temat zagrożenia humanitarnego jakie za sobą niosły siedliska cygańskie. Mass- media określiły wtedy nasze działania jako „neonazistowskie”, co było oczywiście zwyczajną farsą, ponieważ my tylko informowaliśmy na temat tego jakie szkody zwykłym ludziom może przynieść sąsiedztwo takich siedlisk.

Co sądzicie o solidaryzmie narodowym i o przeprowadzaniu akcji o profilu solidarnościowym (socjalnym)?

Wierzymy, że to właśnie tego rodzaju akcje, pokazują naszą szczerość w dążeniu do sprawiedliwości społecznej w Serbii i to, że jesteśmy gotowi pomóc tym ludziom tu i teraz. Przeprowadziliśmy już wiele różnych akcji tego typu. Wspieraliśmy Serbów w Kosowie, Serbów dotkniętych przez powodzie i inne klęski żywiołowe, także organizujemy wiele turniejów piłkarskich, z których zysk jest przeznaczony na pomoc dla pewnego serbskiego klasztoru.

12510271_573017202854745_7574662087377784322_n

Co myślicie o obecnym kryzysie imigracyjnym? Kto, według Was, jest mu winny i jakie proponujecie rozwiązania tego problemu?

Faktem jest, że każde państwo, które pozwoliło na niekontrolowany napływ migrantów z krajów tak zwanego Trzeciego Świata miało swój udział w i przyczyniło się do wzrostu przestępczości w Europie, szczególnie liczby napadów, gwałtów i morderstw, za które winę ponosili nielegalni imigranci. Serbski Naród jest gościnny dla każdego kto w dobrej wierze chce odwiedzić nasz kraj, dlatego dla imigrantów, którzy chcą tylko przejąć serbskie miasta by móc w spokoju popełniać w nich przestępstwa, nie powinno być miejsca! I to nie jest tylko opinia nas, serbskich nacjonalistów, lecz obecnie coraz to więcej zwykłych ludzi zaczyna przyznawać nam racje w tym temacie. My, jako chrześcijanie i członkowie Narodu, który w swojej historii wycierpiał już bardzo wiele, rozumiemy cierpienie ludzi na świecie i zawsze chcemy im pomóc o ile jest to w naszej mocy. Ale nie może to się odbywać kosztem rezygnacji z własnej przestrzeni życiowej, zwłaszcza gdy spojrzymy na własne problemy z jakimi ścieramy się jako Naród.

Co jest także bardzo ważne w zrozumieniu problemu imigracji, to dostrzeżenie paradoksu, że w większości przypadków ci ludzie, którzy najbardziej mówią o pomocy dla imigrantów są także odpowiedzialni za to w jakim położeniu się oni znaleźli. Można to łatwo zauważyć na przykładzie sytuacji w Syrii. W istocie, przed rozpoczęciem krwawego konfliktu na jej terytorium który to trwa do dzisiaj, Syria była jednym z ostatnich nie islamistycznych krajów w regionie i jednocześnie jednym z niewielu miejsc tam, gdzie niemuzułmanie mogli żyć w pokoju przez nikogo nie niepokojeni. Ponadto Syria nie miała żadnych powiązań z MFW, Bankiem Światowym i nie uznawała ona stosowania genetycznie modyfikowanej żywności. Stanowiła więc dogodny cel dla osi brukselsko-wasyngtońsko-syjonistycznej i jej islamistycznych sługusów. Wspomniany paradoks polega na tym, że ci rzekomi zatroskani obrońcy praw człowieka, którzy są w istocie najemnikami na usługach globalnych najeźdźców, oskarżają nas ludzi wspierających prezydenta Assada o to, że robimy to tylko z powodu jakiejś nienawiści rasowej i religijnej względem jego przeciwników. Ci fałszywi pasterze, służący w istocie twórcom i sternikom konfliktu, przez których miliony ludzi zmuszonych jest do opuszczenia swojego domu, przelewają nad ich losem krokodyle łzy opłacane przez przestępczych bossów. Poprzez wykreowanie kryzysu takiego jak w Syrii czy w Libii, syjonistyczna oligarchia jest w stanie spełnić kilka swoich celów naraz. Z jednej strony niszczy ona reżim, który jest przeciwko niej, a z drugiej przykłada rękę do imigracji tamtejszych ludzi do Europy w celu destabilizacji naszych krajów. Wierzymy, że rozwiązanie tego problemu leży tylko i wyłącznie w rękach ludzi tam mieszkających, bez wtrącania się kogokolwiek z zewnątrz.

tumblr_miv2epYqbI1rjux4mo1_500

W jaki sposób widzicie miejsce Serbii w regionie i ogólnie rzecz biorąc w całej Europie? Co myślicie o współpracy z innymi europejskimi grupami nacjonalistycznymi?

O miejscu Serbii w regionie będziemy mogli porozmawiać dopiero gdy wyzwolimy wszystkie serbskie krainy znajdujące się obecnie pod okupacją NATO i ich kukiełek i przyłączymy je z powrotem do macierzy. Jeśli chodzi o współpracę z innymi europejskimi nacjonalistami, możemy powiedzieć, że Serbska Akcja jest w kontakcie i współpracuje z wieloma różnymi ruchami z całej Europy. Najbardziej znanym z nich jest grecki Złoty Świt. Jeśli chodzi o polską scenę, najlepsze kontakty utrzymujemy z polskimi Autonomicznymi Nacjonalistami, Młodzieżą Wszechpolską i z Waszym ruchem, z czego bardzo się cieszymy. Doskonale układają nam się też stosunki z Rosyjskim Ruchem Imperialnym, tak samo jak z rumuńską Noua Dreapta i Nordyckim Ruchem Oporu. Z czego jesteśmy szczególnie dumni to to, że w większości tych przypadków idea współpracy wychodziła od tych organizacji, a my sami mamy nadzieję, że ta współpraca będzie coraz lepsza a lista kontaktujących się z nami grup będzie się stale powiększać.

Dziękujemy bardzo za ten wywiad. Ostatnie słowa należą do Ciebie:

My też chcieliśmy bardzo podziękować za ten wywiad i musimy przyznać, że postawiliście bardzo interesujące pytania. Chcielibyśmy Wam życzyć abyście się nigdy nie poddawali w walce o waszą ziemię i waszych ludzi oraz kontynuowali to co robicie. Chcielibyśmy Wam także podziękować za walkę o prawdę na temat serbskiego Kosowa. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że są ludzie tacy jak wy, którzy szerzą prawdę w Polsce i w całej Europie o Serbii i Serbach.

10152457_560618204094645_6135852533187856691_n

Powyższy materiał jest własnością portalu 3droga.pl. Kopiowanie go bez zgody Redakcji jest zabronione.

5 thoughts on “„Poszukujemy ludzi nadających się na Politycznych Żołnierzy”- wywiad z rzecznikiem Serbskiej Akcji

 1. Z Ruchem Azovskim to raczej wspólnego języka nie znajdą. A przeciesz odwołują się do Serbii Nedicia.

  1. To tak głupio napisane, że nawet nie wiem jak to skomentować. Pomożesz mi i napiszesz o co Ci chodzi? I jakie znacznie ma w tym miejscu Azov?

   1. Chodzi o to –> https://akcija.org/ukrajina-i-novorusija-na-cijoj-strani-je-nacionalna-revolucija/
    Obrażanie Azova i innych ukraińskich nacjonalistów od marionetek walczących na usługach i sterowanych przez syjonistów, Sorosa, nato, ue, krwawych puczowców z Kjiowa i zrównanie ich z zachodnimi ”antyfaszystami”. A sami nie lepsi bo walczyli u Živkovića czy w Unité Continentale w Noworosji. Uważają że są europejscy nacjonaliści powinni walczyć pod sztandarem Rosji. Jak ich nie nazwać jako marionetki separatystów na sznurku kremlowskiej mafii Putina? Jako sympatyk stronie ukraińskiej i idei międzymorza czy wolnej Rosji raczej nie są partnerami do współpracy.

    1. Tematem tego wywiadu nie jest Ukraina- to raz. Tym bardziej nie jest nią Azow- to dwa.

     Serbowie mają wiele powodów ideowych/historycznych/mentalnościowych by w taki sposób oceniać wydarzenia na Ukrainie. Ich sprawa nie nasza. Nie widzimy tego by popieranie Azov byłoby w jakimkolwiek stopniu obowiązkowe dla jakiegokolwiek nacjonalisty. Warto trochę spuścić z tonu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *