3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Wywiad z Bułgarskimi Nacjonalistami z IMRO!

Czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie?

Pozdrowienia dla wszystkich polskich patriotów! Jesteśmy IMRO – Bułgarski Ruch Narodowy – organizacja o długiej historii, tradycjach. Obecnie stanowimy istotną część bułgarskiego rządu jako jedna z trzech partii w koalicji o nazwie Zjednoczeni Patrioci.

Czy mógłbyś opowiedzieć nam o waszej organizacji: jej historii i teraźniejszości?

Oczywiście! Uważamy się za bezpośrednich następców Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej (IMRO), która była rewolucyjnym ruchem narodowo-wyzwoleńczym na terytoriach osmańskich, który działał pod koniec XIX i na początku XX wieku. Organizacja historyczna została założona w Salonikach (bułgarska nazwa „Solun”) w 1893 roku. Jej początkowym celem było uwolnienie prowincji Macedonii, która była zamieszkana wyłącznie przez etnicznych Bułgarów z pod władzy imperium osmańskiego. Później jednak organizacja ściśle współpracowała z Królestwem Bułgarii, służąc ideałowi zjednoczenia Bułgarii i Macedonii. Przez większość czasu prowadziła walkę partyzancką przeciwko Turkom, a później bronił sprawy bułgarskiej, przeciwdziałając serbskim i greckim działaniom w Macedonii w większości zamieszkałym przez Bułgarów.

Organizacja została reaktywowana w 1991 roku jako grupa kulturalna, a w 1999 roku stała się partią polityczną. Jak wspomniałem powyżej, jesteśmy obecnie jedną z trzech grup w politycznym bloku Zjednoczeni Patrioci.

Jak wygląda Wasz aktywizm?

Powiedziałbym, że jesteśmy obecnie jedną z najbardziej aktywnych grup w Bułgarii. Nasze działania to przede wszystkim przywracanie pamięci o bułgarskich bohaterów narodowych, takich jak Vlado Chernozemski, Mara Buneva, Goce Dełczew i inni, a także obchody ważnych dat w bułgarskiej historii, takich jak Wyzwolenie Państwa z rządów osmańskich 3 marca i Zjednoczenie 6 września.

Młodsi członkowie partii, tacy jak my, biorą także udział w dystrybucji literatury patriotycznej, różnego rodzaju dyskusjach i prezentacjach. Największym wydarzeniem, które organizujemy, jest marsz bułgarski, który co roku 27 listopada odbywa się aby upamiętnić podpisanie traktatu z Neuilly-sur-Seine – narodowej katastrofy, która rozbiła kraj. Większość naszych członków bierze również udział w słynnym marszu Lukova, który upamiętnia życie generała Hristo Lukova – bohatera narodowego, zabitego przez komunistów. Zdecydowanie największym sukcesem moim zdaniem jest to, że mamy przedstawiciela IMRO w Parlamencie Europejskim.

Z jakimi zagranicznymi organizacjami współpracujecie?

Zajmujemy się wyłącznie problemami na poziomie krajowym, ponieważ uważamy, że przede wszystkim powinniśmy dbać o nasze własne podwórko. Jednak mamy dobre stosunki głównie z bałkańskimi nacjonalistami – ludźmi z węgierskiego „Jobbiku”, a także chorwackimi, albańskimi, a zwłaszcza pro-bułgarskimi macedońskim nacjonalistami.

Jak możesz opisać obecną sytuacje w Waszym kraju ?

Sytuacja jest tragiczna – jak w większości krajów bałkańskich. Stoimy przed ekstremalnymi wskaźnikami wyludnienia, ubóstwa, korupcji i rosnących wskaźników dzietności wśród mniejszości. Należy podjąć desperackie środki, aby ustabilizować wysokie ujemne wskaźniki. Większość problemów pochodzi od wysoce skorumpowanych polityków, którzy prawie 30 lat temu uczestniczyli w rządach komunistycznych. Musimy szybko poradzić sobie z tymi problemami i na zawsze zakończyć pro-komunistyczne rządy!

Jaka jest znaczenie kościoła prawosławnego dla waszej organizacji ?

Historyczny IMRO miał bardzo silne przekonania religijne, ponieważ został utworzony przez członków bułgarskiego egzarchatu. Większość bułgarskich organizacji rewolucyjnych ma pochodzenie prawosławne, a IMRO nie jest wyjątkiem. Było jednak lewicowe, pro internistyczne skrzydło IMRO, które dążyło do silniejszych więzi z ZSRR i Jugosławią. Składał się głównie z anarchistów i twardych socjalistów, a więc daleko od prawosławia lub jakiejkolwiek religii jednak ludzie ci zostali usunięci przez pozostałych członków.

Jaka jest różnica między wami a pozostałymi organizacjami grupami nacjonalistycznymi?

Główną różnicą jest to, że w przeciwieństwie do innych organizacji mamy silne zaplecze historyczne. Zanim komuniści doszli do władzy w 1944 r. było wiele grup nacjonalistycznych i partii, które niestety zostały zmiażdżone przez komunistów. Większość ich członków i przywódców została zabita lub wysłana do obozów koncentracyjnych. IMRO jest jedyną organizacją, która mogła się zrekonstruować, choć nie tak silna jak kiedyś. Jak już powiedziałem, jesteśmy obecni w życiu politycznym i mamy najbardziej stabilną bazę członkowską w kraju.

Co chcielibyście przekazać nacjonalistom w Polsce?

W ostatnich latach Polska pokazała światu, że nie będzie klękać przed dyktatem UE, ani nie będzie tolerować rosyjskiej agresji. Pokazaliście wszystkim, że jesteście silnymi niezależnymi ludźmi, zasługującymi na szacunek wszystkich europejskich nacjonalistów. Po prostu dobrze pracujecie!

Ostatnie słowo w tej rozmowie należy do Ciebie:

Niestety, sytuacja białych ludzi w Europie jest krytyczna. Są miliony imigrantów, którzy zakłócają nasz naturalny sposób życia. Ale są też ludzie o antynarodowych poglądach – liberałowie, komuniści, anarchiści, zieloni itd. Wszyscy stanowią zagrożenie dla ideału narodowego, który reprezentujemy. Dlatego w naszym interesie jest utrzymywać więzi między europejskimi nacjonalistami by obronić naszą tradycję, kulturę i dziedzictwo. I będziemy trzymać się modelu Europy Narodów, aby uniknąć konfrontacji między naszymi ludźmi.

Boże, ocal nasze wielkie narody!

Źródło: Wywiad z Bułgarskimi Nacjonalistami

Wywiad został przeprowadzony przez członków ONR Podhale. Przedruk został dokonany za pozwoleniem autora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *